Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Tvornice cementa Banovići

Izvor: eKapija.BA, 05.03.2014.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte naJAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš
u postupku izdavanja okolišne dozvole za
izgradnju Tvornice cementa Banovići

 

investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI


Javna rasprava koja će se održati dana 26. 3. 2014. godine (srijeda) u prostorijama Općine Banovići, sala općinskog Vijeća adresa ul. Alije Dostovića 1 sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Rudarski institut d.d.Tuzla i investitor).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 110 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink novosti/javne rasprave.

Studija o procjeni utjecaja na okoliš - Tvornica cementa Banovići

Sadržaj Studije

Kvalitet zraka i model budućeg stanja u okolini TC Banovići

Prijedlozi za monitoring

Plan upravljanja otpadom

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 45210000-2 - Izgradnja objekata

  • 71313400-9 - Procjena uticaja na životnu sredinu

  • 71320000-7 - Usluge inžinjerskog projektovanja

  • 71400000-2 - Urbanističko planiranje i pejzažna arhitekura

  • 71700000-5 - Usluge monitoringa i kontrole

  • 79314000-8 - Studija izvodljivosti

  • 90720000-0 - Zaštita životne sredine