Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave:07.08.2017. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 04.08.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

 MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO           

 

Na osnovu Uputstva o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko- dobojskog kantona, na koje je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom, broj: 02-14-10983/17 od 27.7.2017. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 10/12) i članom 70. Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 99/13), Ministarstvo za privredu, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih

subvencioniranju realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona

 

1. Pozivaju se inovatori iz Zeničko-dobojskog kantona koji su u fazi realizacije patenta, odnosno izuma prema Zakonu o intelektualnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 03/02) da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje realizacije patenta.

 

2. Pravo korištenja poticajnih sredstava imaju inovatori iz Zeničko-dobojskog kantona.

Jedan inovator ne može biti korisnik više od jednog poticaja Ministarstva za privredu u toku tekuće budžetske godine.

 

3. Inovatoru će se, nakon uredno dostavljenog Zahtjeva i provedene procedure odlučivanja, odobriti sredstva u iznosu od 5.000,00 KM zajedno patentno rješenje.

- Jedan inovator može dobiti poticaj za najviše 3 (tri) patenta;

- Pravo na poticaj nemaju članovi uže porodice inovatora koji je ostvario maksimalni iznos poticaja;

 

4. Uz Zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava inovator je dužan dostaviti sljedeće priloge:

- Ovj erenu kopij u lične karte;

- Orginal ili ovjerenu kopiju Obavještenja o evidenciji prebivališta, izdatog od strane nadležnog organa, ne starije od 90 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva;

- Orginal ili ovjerenu kopiju Rješenja o dodjeli patenta, izdatog od nadležnog organa nakon 01.01.2016. godine u BiH ili inostranstvu (sa prevodom na jedan od službenih jezika u BiH);

- Potpisanu i ovjerenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MEMIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u B i H ("Službeni glasnik B i H", broj: 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći Federacije B i H ("Službne novine Federacije B i H", broj: 99/13). (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK - www: zdk.ba).

 

5. Komisija razmatra Zahtjeve inovatora, te cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava.Izvještaj Komisija dostavlja ministru Ministarstva za privredu, koji će biti objavljen na web stranici Vlade Kantona.

 

6. Na osnovu Izvještaja Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju subvencioniraj a troškova realizacije patenta.

 

7. Na osnovu donesene Odluke Vlade Kantona o odobravanju subvencioniranja troškova provođenja postupka realizacije patenta, Ministarstvo za privredu će Ministarstvu financija podnijeti Nalog za isplatu. 

 

8. Zahtjeve za odobravanje subvencioniranja troškova patentiranja, inovatori trebaju dostaviti na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za privredu

KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE I DODJELU

POTICAJA INOVATORIMA

Kučukovići br. 2.

Zenica

 

9. Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja u “Našoj riječi”, odnosno u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona najkasnije do 09.10.2017. godine, do 16 sati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu: 032/460-720 i 032/460-721 ili telefax: 032/460-722 ili E-mail: min.privreda@zdk.ba, te na web stranici: www.zdk.ba

 

javni_poziv_inovatori_2017.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: