Nabavka usluga izrade idejnog rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici, zajedno sa trgom ispred i pored objekta

Datum objave: 27.03.2017. 15:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1355-6-2-113-3-14/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ZENICA
IDB/JIB 4218237080009
Kontakt osoba Azira Kadušić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 208-014
Faks (032) 208-017
Elektronska pošta senada.dedic@zenica.ba
Internet adresa www.zenica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Zenica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješenja

Arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici, zajedno sa
trgom ispred i pored objekta

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.4.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.5.2017. 12:00:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Ugovornog organa ili u elektronskoj formi uz dostavljanje
zahtjeva za preuzimanje na e-mail iz Aneksa A.
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i Konkursna brošura bit će postavljeni na web stranicu Grada Zenica.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Azira Kadušić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 244-238
Faks (032) 244-253
Elektronska pošta azira.kadusic@zenica.ba
Internet adresa www.zenica.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1355-6-2-113-3-14/17
PODIJELI: