Obavijest o prijavi koncentracije gospodarskih subjekata Skuter d.o.o. Sarajevo i Drvopromet d.o.o. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 12.08.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurencijsko vijeće

 

Broj: 06-26-1-017-4-II/13

Sarajevo, 9. kolovoza 2013. Godine

 

Na temelju članka 25., a u svezi s člankom 16. stavak (4) Zakona o konkurenciji (Službeni glasnik BiH, br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vijeće daje

 

OBAVIJEST

o Prijavi koncentracije

 

1. Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 31. srpnja 2013. godine pod brojem: 06-26-1-017-II/13, Prijavu koncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava) gospodarskog subjekta "SKUTER" Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Put života bb, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave ili "SKUTER") i gospodarskog subjekta "DRVOPROMET" Društvo s ograničenom odgovornošću za promet, uvoz, izvoz, prijevoz u drumskom saobraćaju Sarajevo, Blažuj bb, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: "DRVOPROMET").

 

2. Pravni temelj predmetne koncentracije je Ugovor o pristupanju novog člana društva gospodarskom subjektu "DRVOPROMET'" i povećanju temeljnog kapitala, sklopljen, između gospodarskog subjekta "SKUTER" i gospodarskog subjekta "DRVOPROMET'", dana 28. lipnja 2013. godine u Sarajevu

 

3. Predmet koncentracije su i povezana društva gospodarskog subjekta „DRVOPROMET'" u Bosni i Hercegovini:

- gospodarski subjekt "DOLCHE" Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo", Halilovići 4, 71000 Sarajevo;

- gospodarski subjekt "INTER HAK" društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo, Maršala Tita 4, 71000 Sarajevo;

- gospodarski subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću "DP ILMA" Bihać, Grabeška bb, 77000 Bihać.

4. Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostavite pisane primjedbe i mišljenja u svezi navedene koncentracijeu vremenskom roku od 5 dana, na adresu - Radićeva 8, 71000 Sarajevo, ili fax: 033 251 408.

5. Ova obavijest bit će objavljena u dnevnom tisku i na web stranici Konkurencijskog vijeća (www.bihkonk.gov.ba).

 

Predsjednica

Gordana Zivković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: