Obavijest o prijavi koncentracije između privrednih subjekata Bingo d.o.o. Tuzla, C.D.E.B. Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo i European Retail Company d.o.o. Bijeljina

Izvor: Dnevni Avaz, 24.10.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurencijsko vijeće

Broj: 02-26-1-027-7-11/14

Sarajevo, 22.10.2014. godine

 

Na osnovu člana 25., a u vezi sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vijeće daje

 

OBAVJEŠTENJE

o Prijavi koncentracije

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 05. augusta 2014. godine zaprimilo Prijavu koncentracije po kojoj privredni subjekt Bingo d.o.o. Tuzla, ul. Bosanska poljana bb, Tuzla namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektima C.D.E.B. Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo, Stupska bb, Sarajevo i European Retail Company d.o.o. Bijeljina, Trg kralja Petra I  Karađorđevića, Bijeljina, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Predmetna koncentracija će, prema podacima iz Prijave koncentracije, imati efekat u okviru sektora trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje na tržištu Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge institucije ili udruženja koje  imaju relevantna saznanja o navedenom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja  putem e-maila: kontakt@bihkonk.gov.ba ; faxa: 033/251-408 ili poštom na adresu Radićeva broj  8, 71 000 Sarajevo, u vremenskom roku od 7 dana od dana objave obavještenja. Ovo Obavještenje bit će objavljeno u dnevnim novinama i na web stranici Konkurencijskog vijeća (www.bihkonk.gov.ba ).

 

Predsjednica

Maida Čampara

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti