Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o podnesenim zahtjevima za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana

Datum objave: 17.02.2016. 08:48 / Izvor: Dnevni Avaz, 17.02.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,              

RUDARSTVA I INDUSTRIJE                  

 

Broj: 05-17-48/16

Mostar, 08.02.2016. godine.

 

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) i čl. 20. i 28. Uredbe 6 postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte, do 28.02.2016. godine.

 

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Telefax:               036 580 015

Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb,

88 000 Mostar

 

Obavještenje za javnost

 

1. Privredno društvo „KOP I KO" d.o.o. Živinice, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KRIŽALJKA 1", instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 13,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

2. Privredno društvo d.o.o. „PIKSEL" Cazin, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PIKSEL", instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 11,77 MWh Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobit! u prostorijama Ministarstva

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

3. Privredno društvo D.O.O. „IZGRADNJA TOJAGA" Export-lmport Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „TOJAGA", instalisane nazivne snage 22,95 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

4. Srodna djelatnost FSE „BLJESAK" Čitluk vl, Ivanka Sabljić, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Bljesak", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 31,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

5. Privredno društvo „HIFA-BENZ" d.o.o. Tešanj, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-100/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane ,,HB 10-1" instalisane nazivne snage 10 kW i predviđene godišnje proizvodnje 10,70 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

6. Privredno društvo „TIK" d.o.o. Jelah-Tešanj, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-96/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „TIK 1" instalisane nazivne snage 127 kW i predviđene godišnje proizvodnje 153,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

7. Privredno društvo „INTER" d.o.o. Tešanj, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-103/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „INTER IN 23-1" instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje 24,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo daje isti potpun.

"Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

8. Privredno društvo „KALIM-PROFIL" d.o.o. Tešanj, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-124/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KALIM K23-1" instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje 24,40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

9. Privredno društvo „KALIM" d.o.o. Tešanj, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-125/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KALIM K23-2" instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje 24,40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na vveb stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

MINISTAR

Nermin Džindić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: