(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu

Datum objave: 14.02.2017. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.02.2017.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

356-1-3-22-4-4/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA LIVNO
IDB/JIB 4281070720004
Kontakt osoba Ivanka Karaula, 034/206-228
Adresa Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 206-238
Faks (034) 200-315
Elektronička pošta info@livno.ba
Internet adresa www.livno.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu“ u Livnu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu“ u Livnu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213141-3 Građevinski radovi na natkrivenoj tržnici


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema natječajnoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Livno.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema Natječajnoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Garantni rok na izvedene radove 10,00 %
3 Rok izvođenja radova 10,00 %
4 Cijena 70,00 %

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Na osnovu članka 69. stavak (3) točka Zakona o javnoj nabavi BiH 39/14 a u skladu sa Rebalansom Proračuna Općine Livno
za 2016.godinu donesenim 29.12.2016. godine, u postupku javne nabave radova - Izvođenje radova na izgradnji Gradske
tržnice u Livnu“ u Livnu, Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o poništenju postupka javne nabave
1. Poništava se postupak javne nabave radova - Izvođenje radova na izgradnji Gradske tržnice u Livnu“, iz razloga što je
Rebalansom Proračuna Općine Livno za 2016. godinu donesenim 29.12.2016. godine stavka koja se odnosi na predmetnu
javnu nabavu brisana iz Proračuna za 2016.godinu.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.1.2017.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1662409,51

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1662409,51

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
356-1-3-22-4-4/17
PODIJELI: