Poziv za prijedlog - Najbolja poduzetnica 2014. godine za nagradu Lady Boss

Datum objave: 14.03.2015. 13:16 / Izvor: eKapija.ba, 14.03.2015.

BOSNA  I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I  HERCEGOVINE
KANTON  SARAJEVO/ŽUPANIJA SARAJEVO
ASOCIJACIJA PREDUZETNICA ''ONE''
SARAJEVO

 

BROJ: 10-02/2015
DATUM: 13.03.2015. godine

 

Na osnovu čl. 30-32 Statuta Udruženja preduzetnica ''One'' Sarajevo a u vezi sa čl. 8 tačka 1 alineja 3 Statuta Udruženja preduzetnica ''One'' Sarajevo, dana 08.01.2015. godine predsjednica Udruženja uz saglasnost Skupštine Udruženja donosi

O D L U K U

Član 1.

U cilju pružanja podrške razvoju ženskog poduzetništva u BiH, te promocije pozitivnih primjera ženskog biznisa imenuje se Komisija za dodjelu nagrada (u daljem tekstu: Komisija ) u sastavu kako slijedi:

1. Azra Atagić-Ćatović, Poslovni portal eKapija.ba, predsjednica Komisije

2. Snježana Kopruener, GS - Tvornica mašina Travnik d.d. Travnik, član komisije

3. Slađana Milin, mr. sci., član komisije

4. Sabina Softić, Deloitte d.o.o. Sarajevo (SheXo Klub) član komisije

5. Safudin Čengić, Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo, Udruženje poslodavaca - član Komisije

 

VRSTA NAGRADE I KRITERIJI:

Član 2.

Glavne nagrade Lady Boss dodijeljuju se u kategorijama:

1.     Veliki biznis

2.     Srednji biznis

3.     Mali biznis

4.     Mikro biznis

5.     Žena u poslovnom svijetu

 

Nagrada za dobitnice nagrade Lady Boss:

 

1.     ''Lady Boss'' - zlatni broš u obliku ''Lady Boss'' za dobitnicu u velikom biznisu

2.     „Lady Boss“ - srebrni broš u obliku ''Lady Boss'' za dobitnicu u srednjem biznisu

3.     „Lady Boss“ - srebrni broš u obliku ''Lady Boss'' za dobitnicu u malom biznisu

4.     „Lady Boss“ - srebrni broš u obliku ''Lady Boss'' za dobitnicu u mikro biznisu

5.     „Lady Boss“ - srebrni broš u obliku ''Lady Boss'' za dobitnicu nagrade „Žena u poslovnom svijetu“

6.     Skulptura „Lady Boss“ za dobitnice nagrada

7.     Plaketa „Lady Boss“ za dobitnice nagrada

Član 3.

Nagrada će biti dodijeljena poduzetnici čije društvo/firma ostvari najveći zbirni broj bodova u skladu sa sljedećim kvantitativnim kriterijima imajući u vidu rezultate poslovanja 2014. u odnosu na 2013. godinu:

% rast prihoda;

% rast profita;

% rast i broj uposlenih.

U slučaju izjednačenih rezultata po gore navedenim kriterijima, kao dodatni kvalitativni kriteriji koristit će se kriterij ocjene konkurentnosti društva/firme na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pravilnik o kriterijima za dodjelu nagrada čini prilog ove Odluke i sadrži utvrđen način rangiranja na svaki kriterij posebno, na osnovu čega će se odrediti pobjednica u konačnosti.

 KRITERIJI:

Kategorija društva / firme

Broj uposlenika

Promet u KM

Veliki biznis

>250

> 40 mil. KM

Srednji biznis

≤ 250

≤ 40 mil. KM

Mali biznis

≤ 50

≤ 4 mil. KM

Mikro biznis

≤ 10

≤  400.000 KM

Žena u poslovnom svijetu

> 100

> 2 mil. KM

 

 

POSTUPAK I NAČIN IZBORA:

Član 4.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju privredna društva, ustanove, udruženja, grupe i druga pravna lica, kao i članice Udruženja preduzetnica ''ONE'' mogu dostaviti Komisiji vlastite prijedloge za dodjelu navedenih nagrada za kategorije u navodu teksta u pismenoj formi (E-mail) najkasnije do 10.04.2015.god. uz odgovarajuću audiovideo dokumentaciju (radovi, stručna mišljenja i analize, bilansi stanja i uspjeha, pohvale, priznanja, ocjene, donacije i sl.) koja opravdava nominaciju istih.

Obavezan je dokaz da je nominovana vlasnik ili suvlasnik (50%) u firmi/obrt za glavne nagrade Lady Boss za veliki, srednji mali i mikro biznis.

Obavezan je dokaz da je nominovana za nagradu „Žena u poslovnom svijetu“ direktor firme.

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se dostavljaju putem emaila info@one.ba ili putem dopisa na fax broj +387 33 221 182.

Uz osnovne podatke o nominovanoj, potrebno je dostaviti i osnovne podatke o društvu/firmi iz koje dolazi.

 

Član 5.

Svaki uredan i blagovremeno dostavljen prijedlog Komisija  će razmatrati pojedinačno prema odredbama Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada.

Član 6.

Komisija je obavezna o realizaciji postupka za dodjelu nagrada u cijelosti sačiniti Zapisnik, uključujući i obrazloženja Odluka o pobjednicama za svaku kategoriju posebno.

 

MJESTO I VRIJEME DODJELE NAGRADA:

Član 7.

Dodjela nagrade ''Lady Boss'' će se održati u Sarajevu u okviru Manifestacije „Dani ženskog poduzetništva 2015“ u periodu od 14.05.2015. do 16.05.2015. godine.

 

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, otkada se i  primjenjuje.

 

Predsjednica Udruženja

Mr.sci.ph. Aida Zubčević 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: