Prodaja opreme, inventara, alata, repromaterijala i gotovih proizvoda

Datum objave: 28.02.2017. 10:42 / Izvor: Glas Srpske, 28.02.2017.

DOO "TRUDBENIK-FPA" U STEČAJU

DOBOJ

 

Dana, 27.2.2017. godine

 

Na osnovu Odluke Skušptine povjerilaca, donesene dana 23.2.2017. godine, na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu u Doboju, stečajni upravnik DOO Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj, objavljuje

 

OGLAS

o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

I

Prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja oprema, inventar, alat, repromaterijal i gotovi proizvodi i to:

a) Oprema - mašine koje su pod teretom po specifikaciji po početnoj cijeni od: 

163.200,00KM

b) Oprema - mašine bez tereta po specifikaciji po početnoj cijeni od:

158.345,00KM
c) Inventar po specifikaciji po početnoj cijeni od:  9.545,00 KM

d) Ručni i mašinski alat u alatnici po specifikaciji po početnoj cijeni od:

63.103,29 KM

e) Mašinski specijalni alati u alatnici po specifikaciji po početnoj cijeni od:

12.874,28 KM
f) Inventar u restoranu po specifikapiji po početnoj cijeni od:   140,00 KM
g) Repromaterijal u magacinu 13. po specifikaciji po početnoj  cijeni od:      25.076,70 KM

h) Gotovi proizvodi u magacinu 63. po specifikaciji po početnoj cijeni od:  

282.486,81KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Imovina pod tačkom I oglasa pod a, b, c, d, e, f, g i h se može licitirati pojedinačno po vrstama u komlletu.

Specifikacija imovine koja se lipitira iz tačke I oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama DOO "Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije.

Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, PDV, kao i troškove utovara, demontaže i prevoza snosi kupac.

Na imovini pod tačkom I oglasa pod a. upisana je zaloga na osnovu potvrde o registraciji zaloga broj A-20151216-182 od 16.12.2015. godine.

 

III

Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 23.3.2017. godine u 12 časova u prostorijama DOO 'Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj.

Pravo učešća na usmenOm javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u visini od 10% od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se može izvršiti na žiro-račun DOO "Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj broj 555-300-00301274-86 otvoren kod Nova banka AD Banjaluka najkasnije dan prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan održavanja licitacije.

 

IV

Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu uvećanu za iznos PDV-a na žiro-račun DOO "Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj broj 555-300-00301274-86 otvoren kod Nova banka AD Banjaluka i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u viđenom i zatečenom stanju, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje DOO "Trudbenik-FPA" u stečaju Doboj. Licitacija će se održati i u slučaju da se prijavi samo jedan kandidat.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: