Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2017. 10:17

Prodaja putničkih automobila, vozila, auto guma, osnovnih sredstava i inventara...

Izvor: Glas Srpske, 01.06.2017.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca, donesene dana 25.5.2017. godine, na ročippu održanom u Osnovnom sudu u Bijeljini, stečajni upravnik "Bobar banka a.d. Bijeljina" u stečaju objavljuje

 

OGLAS

o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjač

 

1.

Prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja oprema, inventar i zalihe materijala i to:

a) Putnički automobil Škoda Fabia  po početnoj cijeni od: 1.026,00 КM

b) Putnički automobil Fabia  Ambijente 1.2 po početnoj cijeni od: 8.000,00 КM

c) Putnički automobil Škoda Rapid Active1.2 po početnoj cijeni od: 8.963,00 КM

l) Putničko vozilo TMB Peugeot Boxer po početnoj cijeni od: 2.892,00 КM

e) Putnički automobil TMB Opel Comb po početnoj cijeni od:  816,00 КM

f) Auto-gume po specifikaciji po početnoj cijeni od: 435.572,00 КM

g) Osnovna sredstva i inventar koji se nalaze u Banjaluci po specifikaciji po početnoj cijeni od: 46.739,00 КM

h) Osnovna sredstva i inventar koji se nalazi u Prijedoru po specifikaciji po početnoj ci]eni od: 22.748,00 КM

i) Osnovna sredstva i inventar koji se nalazi u Janji po specifikaciji po početnoj cijeni od: 4.899,00 КM

j) Osnovna sredstva i inventar koji se nalazi u Zvorniku po specifikaciji po početnoj cijeni od: 6.449,00 КM

k) Osnovna sredstva i inventar koji se nalazi u Ugljeviku po specifikaciji po početnoj cijeni od: 58.052,00 КM

l) Osnovna sredstva i inventar koji se nalazi u Palama, Modriči i Bijeljini po specifikaciji po početnoj cijeni od:  20.362,00 КM

lj) Računarska i kancelarijska oprema po specifikaciji po početnoj cijeni od:  106.134,00 КM

m) Pokretna imovina koja se nalazi u Palama po specifikaciji po početnoj cijeni od:   36.660,00 КM

n) Pokretna imovina koja se nalazi u Ugljeviku po specifikaciji po početnoj cijeni od:  1.100,00 КM

nj) Pokretna imovina koja se nalazi u Trebinju po specifikaciji po početnoj cijeni od:  95.690,00 КM

o) Pokretna imovina koja se nalazi u Gradišci po specifikaciji po početnoj cijeni od:  165.750,00 КM

 

2.

Imovina pod tačkom 1 Oglasa pod f) može se licitirati pojedinačno po vrsti u kompletu, a imovina pod tačkom 1 Oglasa pod g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj i o se može licitirati po specifikaciji u kompletu.

Specifikacija imovine koja se -licitira iz tačke 1 Oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama Bobar banka a.d. Bijeljina-u stečaju, Кarađorćeva 49, Bijeljina svakim radnim danom od 8 do 15 časova ili se mogu pogledati na sajtu banke www.bobarbanka.com , kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije uz prethodnu najavu od 24 sata kako bi lice iz banke moglo pokazati predmete licitacije.

Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, a PDV, troškove utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati padaju na teret kupcd.

3.

Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 21.6.2017. godine u 12 časova u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, Кarađorđeva 49, Bijeljina.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u visini od 10% od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira.

Uplata kaucije se može izvršiti na žiro-račun Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit a.d. Banjaluka, najkasnije dan prije zakazane licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan održavanja licitacije.

4.

Кupac je dužan najkasnije u roku od 7 dana od dana licitacije uštatiti licitiranu cijenu na žiro-račun Bobar banke a.d. Bijeljina- u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit a.d. Banjaluka i u tom roku preu-zeti izlicitiranu imovinu u viđenom i zatečenom stanju, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje Bobar banci a.d. Bijeljina-u stečaju.

Licitacija će se izvršiti i u slučaju la se prijavi samo jedan kandidat za licitaciju.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: