Dodjela namjenskih sredstava za razvoj turizma u 2021. godini

Datum objave: 21.01.2022. 14:03 / Izvor: Službeni glasnik BiH, 21.01.2022.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republi- ke Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 5. stav 1. tačka 4. i člana 12b. stav 2. Ured- be o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/18, 49/20 i 114/21), Vlada Republike Srpske, na152. sjednici,održanoj 30.12.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O DODJELI NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA U 2021. GODINI

I

Ovom odlukom vrši se dodjela, odnosno raspodjela namjenskih sredstava za razvoj turizma u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM koja su u budžetu Ministarstva trgovine i turizma za 2021. godinu planirana na kontu tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj i kapitalni grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj.

II

Pružaocima usluga u banjskom turizmu i turističkim agencijama raspoređuje se iznos od 550.000,00 KM, i to:

- A.d. “ZTC Banja Vrućica”, Nede Nedića 1, opština Teslić, JIB 4400096630002, za 294 radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 281.216,88 KM,

- D.o.o. “Banja Kulaši”, Kulaši bb, Prnjavor, JIB 4403875010001, za 66 radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 63.130,32 KM,

- D.o.o. “Kompanija Milojević Gilje - Gas”, Velika Obar- ska 200, grad Bijeljina, PJ “Terme Ozren Petrovo”, Kakmuž bb, opština Petrovo, JIB 4400391550002, za 48 radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 45.912,96 KM,

- D.o.o. “Terme Laktaši”, Karađorđeva broj 44, opšti- na Laktaši, JIB 4401139590006, za 29 radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 27.739,08 KM,

- A.d. “Hotel-Prijedor”, Turistička agencija “Marcello travel”, Ul. srpskih velikana 14, grad Prijedor, JIB 4400714660007, za šest radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 5.739,12 KM,

- D.o.o. “Guideline”, Karanovac bb, grad Banja Luka, JIB 4402733520006, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Kompas tours-RM”, Nikole Tesle 3, grad Banja Luka, JIB 4401706260004, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Star travel”, Jevrejska 6, grad Banja Luka, JIB 4401677490003, za četiri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 3.826,08 KM,

- D.o.o. “Happy travel”, Ul. Meše Selimovića 23A, Bijeljina, JIB 4402787880008, za 12 radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 11.478,24 KM,

- D.o.o. “Mig tours”, Patre bb, grad Banja Luka, JIB 4400950550000, za jednog radnika zaposlenog na puno radno vrijeme iznos od 956,52 KM,

- D.o.o. “Unis//Tours”, Ul. kralja Alfonsa XIII 7, grad Banja Luka, JIB 4401016320004, za osam radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 7.652,16 KM,

- D.o.o. “Friend travel”, Stari Grad 132, grad Trebinje, JIB 4402932990003, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- D.o.o. “Orion”, Ul. Ilije Birčanina 5, opština Vla- senica, JIB 4400274080003, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Dinamik turs 1”, Bulevar mira 16, grad Bije- ljina, JIB 4600043150016, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Bis travel”, Braće Mažar i majke Marije 52, grad Banja Luka, JIB 4403539840004, za dva radnika za- poslena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Ars tours”, Ul. Veselina Masleše 19, grad Banja Luka, JIB 4404051780009, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- D.o.o. “Sky2 travel company PCO”, Jevrejska, lamela II, lokal br. 12, grad Banja Luka, JIB 4403671280000, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- D.o.o. “Globus travel”, Ul. Milana Simovića 5, Pale, JIB 4404120260004, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Kontiki travel”, Kralja Petra I Karađorđevića 93, grad Banja Luka, JIB 4404192330007, za pet radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 4.782,60 KM,

- D.o.o. “Travel plan”, Kralja Petra I Karađorđevića 109, grad Banja Luka, JIB 4404129480007, za četiri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 3.826,08 KM,

- D.o.o. “Trebava-ekspres”, PJ “Turistička agencija”, Jug Bogdana bb, grad Doboj, JIB 4400022860006, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Agencija Nova”, Vidovdanska ul. 2, grad Banja Luka, JIB 4403659400008, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- “Navagio”, Mirko Stanković, s.p., Jevrejska ul. bb, lamela 3, I sprat, lokal br. 14, grad Banja Luka, JIB 4510494620009, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Lux travel”, Preobraženska ul. bb, grad Tre- binje, JIB 4403750070002, za devet radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 8.608,68 KM,

- D.o.o. “V.T.T.I. travel”, Vidovdanska ul. bb, grad Banja Luka, JIB 4403999410008, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- D.o.o. “Skifun”, Ul. Mladena Stojanovića 43, grad Banja Luka, JIB 4404335200002, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Best travel”, Ul. kralja Petra I Karađorđevića 85, grad Banja Luka, JIB 4404358320005, za jednog radnika zaposlenog na puno radno vrijeme iznos od 956,52 KM,

- D.o.o. “As travel”, Ul. Slobodana Kusturića 18, grad Banja Luka, JIB 4404409680001, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- “Petković”, Zdenko Petković, s.p., IJ Putnička agencija “Petković”, Bukovica Mala bb, grad Doboj, JIB 4507965580001, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- “Bosnia outdoor”, Dalibor Mojević, s.p., Ul. Sime Mi- lutinovića Sarajlije 4, opština Istočno Novo Sarajevo, JIB 4511980180009, za jednog radnika zaposlenog na puno radno vrijeme iznos od 956,52 KM,

- “Koal-travel”, Aleksandar Kovačević, s.p., Gundulićeva ul. 56, grad Banja Luka, JIB 4510855150002, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Istra travel”, Ul. Svetog Save 26, grad Doboj, JIB 4404744390000, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Travel For Fun”, Gundulićeva ul. 56, grad Banja Luka, JIB 4404435090000, za četiri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 3.826,08 KM,

- D.o.o. “Delfin travel”, Trg Krajine 2, grad Banja Luka, JIB 4404604460008, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “3D travel”, Veselina Masleše broj 1, grad Banja Luka, JIB 4404494420005, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Zepter Passport”, Veselina Masleše broj 1, grad Banja Luka, JIB 4400866170005, za šest radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 5.739,12 KM,

- D.o.o. “Otraks”, Ul. Mome Vidovića broj 17, opština Srbac, JIB 4401272830001, za pet radnika zaposlenih na puno radno vrijeme iznos od 4.782,60 KM,

- D.o.o. “Sidro tours”, Vidovdanska ul. bb, opština Gra- diška, JIB 4402664290001, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “F plus”, Ul. bana Lazarevića broj 3, grad Banja Luka, JIB 4404034000008, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- D.o.o. “In travel”, Ul. Ivana Franje Jukića broj 11, grad Banja Luka, JIB 4403997710004, za tri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 2.869,56 KM,

- “Olimpik tour Jahorina”, Dragiša Vuković, s.p., Ul. Gavrila Principa broj 22, opština Pale, JIB 4511366160000, za jednog radnika zaposlenog na puno radno vrijeme iznos od 956,52 KM,

- D.o.o. “Tempoturist”, Ul. Branka Ćopića bb, opština Teslić, JIB 4401294990002, za četiri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 3.826,08 KM,

- D.o.o. “Prevoz Vuković”, Svetosavska ul. bb, opština Kozarska Dubica, JIB 4403280170005, za četiri radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 3.826,08 KM,

- D.o.o. “Sebastijan tours”, Ul. kralja Petra I Karađorđe- vića 99A, grad Banja Luka, JIB 4400889030006, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “STP Derventa”, Ul. Milovana Bjeloševića Belog bb, Derventa, JIB 4400155070008, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- “E-agency”, Ljubinka Vuković, s.p., Srpska ul. broj 2, grad Banja Luka, JIB 4509630120009, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM,

- D.o.o. “Globus turist”, Ul. kneza Lazara 6/8, grad Do- boj, JIB 4404050110000, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM i

- D.o.o. “Smiljic Company”, Ul. patrijarha Makarija Sokolovića broj 10, grad Banja Luka, JIB 4403825420004, za dva radnika zaposlena na puno radno vrijeme iznos od 1.913,04 KM.

 

III

Finansijska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM raspoređuju se ravnomjerno pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu u vrijednosti od po 1.086,95 KM, i to:

- Bjelovuk Simi, smještaj na selu, Jablanica bb, grad Gradiška,

- Vidović Aleksandru, smještaj na selu, Krupa na Vrbasu bb, grad Banja Luka,

- Piljić Miloradu, smještaj na selu, Janjski otoci bb, opština Šipovo,

- Piljić Zorici, smještaj na selu, Janjski otoci bb, opština Šipovo,

- Mitrić Aleksandru, smještaj na selu, Janjski otoci bb, opština Šipovo,

- Bjelajac Dragoljubu, smještaj u selu “Sovjak”, Sovjak bb, Podgradci, grad Gradiška,

- Topić Goranu, smještaj na selu, Branka Ćopića 30, opština Šipovo,

- Miljević Milki, smještaj u selu Lubovo, Lubovo bb, opština Šipovo,

- Bandić Milici, smještaj u selu Pavlovac, Dušana i Vlade Kopanje bb, grad Banja Luka,

- Đukarić Živojinu, “Domaćinstvo Đukarić”, Gornji Očauš, opština Teslić,

- Stolić Iliji, smještaj u selu Slatina, Obrada Đu- kića 4, opština Laktaši,

- Milojević Čedi, “Seosko domaćinstvo Milojević”, Banja Vrućica bb, opština Teslić,

- Samardžija Vanji, smještaj na selu, Krupa na Vrbasu bb, grad Banja Luka,

- Gavrić Miroslavu, smještaj na selu, Paklenica Gornja bb, grad Doboj,

- Berendika Đorđu, smještaj na selu, Bronzani Majdan, Melina, grad Banja Luka,

- Đurović Ranku, smještaj na selu, Vujalice br. 2, opština Pale,

- Vujaković Dragoljubu, smještaj na selu, Sokolac bb, Šipovo,

- Radeljić Stanoji, smještaj na selu, Orlovo jezero, Ozrenska 11, opština Petrovo,

- Bubić Milenku, smještaj na selu, Pribinić 203A, opština Teslić,

- Novaković Ljubici, Smještaj na selu “Jovan”, Ljoljići bb, opština Jezero,

- Gavrić Miroslavu, smještaj na selu, Paklenica Gornja bb, grad Doboj,

- Ivanović Bošku, smještaj na selu, Kruševo brdo bb, opština Kotor Varoš,

- Jokić Dejanu, smještaj na selu, Rade Marijanca 48, Šipovo

- Muždeka Mirku, smještaj na selu, Krčevine bb, Rade Marjanca bb, opština Šipovo,

- Muždeka Milošu, smještaj na selu, Čifluk bb, opština Šipovo,

- Trivunović Veselinu, Seosko domaćinstvo “Madžar”, Blatnica bb, opština Teslić,

- Kisin Miroslavu, Smještaj u selu “Tuli”, Tuli bb, grad Trebinje,

- Lukić Milošu, Smještaj na selu “Ozrenska ognjišta”, Gornja Paklenica bb, grad Doboj,

- Prole Žarku, smještaj na selu, Branka Ćopića 51, opština Šipovo,

- Jungić Bogdani, smještaj na selu, Romanovci bb, grad Gradiška,

- Tešendić Gordani, smještaj na selu, Donja Lupljanica bb, Derventa,

- Banić Radivoju, Seosko domaćinstvo “Ribnjak kod Banije”, Gornje Liplje bb, opština Teslić,

- Stanić Zorici, smještaj na selu, Pljevlja bb, opšti- na Šipovo,

- Radoja Predragu, smještaj na selu, Brđani bb, opština Šipovo,

- Đukić Dragomiru, smještaj na selu, Đukići bb, Kendici, opština Šipovo,

- Cumbo Željki, smještaj na selu, Gradina bb, Babići, opština Šipovo,

- Došlov Maksi, smještaj u selu Pljeva, izvor Plive bb, opština Šipovo,

- Prpić Željku, smještaj u selu Pljeva, Majevac bb, opština Šipovo,

- Prole Milanu, smještaj na selu, Majevac bb, Pljeva, opština Šipovo,

- Vranješević Toši, smještaj na selu, Krupa na Vrbasu, grad Banja Luka,

- Pašter Mileni, smještaj na selu, Stepe Stepanovića 56, opština Šipovo,

- Šobić Ili, smještaj na selu, Dragnić bb, opština Šipovo,

- Koroman Mitru, smještaj na selu, Pančićeva bb, Podgrab, opština Pale,

- Batar Radosavi, smještaj na selu, Debeljaci 2, grad Banja Luka,

- Drljača Dušku, smještaj na selu, Šibovi bb, grad Banja Luka,

- Rošić Snježani, smještaj na selu, Obrada Đukića 22, Slatina, opština Laktaši,

- Đukić Borki, smještaj na selu, Vuka Karadžića 10, Dijelovi, grad Bijeljina,

- Krčić Petku, smještaj u selu Jasik, Grabovica bb, opština Kotor Varoš,

- Jovanić Zoranu “Eko park Varda”, Miloševci bb, opština Laktaši,

- Šišić Bosi, “Porodično gazdinstvo Šišić”, selo Strujići bb, Popovo polje, grad Trebinje,

- Rakita Dragomiru, smještaj na selu, Kičelovo Brdo bb, Babići, opština Šipovo,

- Radoš Krstanu, smještaj na selu, Lubovo bb, opština Šipovo,

- Dragosavljević Gordani, Etno-kamp “Platane”, Gornja Lepenica bb, opština Srbac,

- Ćetojević Dariu, smještaj na selu, Izletište “Ćetojević”, Ćetojevići bb, Slatina, opština Laktaši,

- Branković Nedeljku, “Etno selo Ljubačke doline”, Ljubačevo, grad Banja Luka,

- Jokić Daliboru, smještaj na selu, Čifluk bb, opšti- na Šipovo,

- Bužanin Vukosavi, smještaj na selu, Babići bb, opština Šipovo,

- Babić Tanji, smještaj na selu, Babića Brdo 1, Slatina, opština Laktaši,

- Samac Zoranu, smještaj na selu, Grabik Ilova bb, opština Prnjavor,

- Đekić Slađanu, smještaj na selu, Gornja Čečava, Lokva 288, opština Teslić,

- Šajin Dragani, smještaj na selu, Janjski otoci bb, opština Šipovo,

- Vidović Željku, smještaj na selu, Krupa na Vrbasu bb, grad Banja Luka,

- Savić Radivoju, smještaj na selu, Gornja Paklenica bb, grad Doboj,

- Topić Neđi, Seosko domaćinstvo “Ribnjak kod Lui- sa”, Gornji Očauš 37, opština Teslić,

- Tanasković Velimiru, smještaj na selu, Staronići 12A, opština Čajniče,

- Gavranić Mirjani, smještaj na selu, Karađorđeva broj 34, Pribeljci, opština Šipovo,

- Bejatović Goranu, smještaj na selu, Bodežišta bb, opština Gacko,

- Đurić Brani, smještaj na selu, Jaružani bb, opština Laktaši,

- Jošiković Dušanu, smještaj na selu, Mujdžići bb, opština Šipovo,

- Stanković Đorđu, Seosko domaćinstvo etno “R & M”, Gornji Očauš, opština Teslić,

- Talić Mehmedu, smještaj na selu, Duljci bb, opština Šipovo,

- Gagić Goranu, smještaj na selu, Kijevci 43, Turjak, grad Gradiška,

- Stojisavljević Dorisi, smještaj na selu, Trešnjev Gaj, Miloševci bb, opština Laktaši,

- Bagić Miloradu, Seosko domaćinstvo “Vučija planina”, Bijelo Bučije bb, opština Teslić,

- Đoković Marku, Seosko domaćinstvo “Đoković”, Ni- kolići bb, opština Pale,

- Suručić Milošu, smještaj na selu, Riječani bb, opština Laktaši,

- Vujković Neđi, smještaj na selu, Brđani bb, opština Šipovo,

- Đukić Jorgovani, smještaj na selu, Dragnić bb, Pljeva, opština Šipovo,

- Popović Dušku, Seosko domaćinstvo “Popov izvor”, Donje Bijelo Bučje 51, Blatnica, opština Teslić,

- Davidović Trivi, smještaj na selu, Gornji Ribnik, Tepiući bb, opština Ribnik,

- Bagić Todoru, smještaj na selu, Ugodnović bb, opština Teslić,

- Banjac Aleksandru, smještaj na selu, Klekovci bb, opština Kozarska Dubica,

- Dražić Igoru, smještaj na selu, Pavlovića put bb, grad Bijeljina,

- Milić Aleksandru, smještaj na selu, Vuka Karadžića broj 27, selo Dijelovi, grad Bijeljina,

- Đurić Mili, Seosko domaćinstvo Ribnjak “Pasjača”, Donji Buletić bb, opština Teslić,

- Kovačević Željku, smještaj u selu Vrbnica, opština Foča,

- Milovac Niki, smještaj u selu Lipovača, opština Šipovo,

- Kljajić Jeli, smještaj na selu, Dragnić bb, Pljeva, opština Šipovo,

- Suknjaja Mirjani, smještaj na selu, Lubovo bb, opština Šipovo,

- Todorčević Vesni, smještaj na selu, Sokolac, opština Šipovo,

- Simeunčević Marku, smještaj na selu, Čečava, opština Teslić, i

- Mršić Nebojši, smještaj na selu, Pljeva bb, opština Šipovo.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma.

V

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpska”.

 

Broj: 04/1-012-2-4147/21

30. decembra 2021. godine Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: