Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Rekonstrukcija raskrsnice ulica Maršala Tita i X Hercegovačke brigade kojim se postojeća semaforizirana raskrsnica zamjenjuje sa kružnim tokom-kružni tok na stanici

Datum objave: 10.08.2022. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1059-1-3-46-5-78/22


Broj obavještenja o nabavci 1059-1-3-46-3-55/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Emir Nuspahić
Adresa Hrvtaskih branitelja br. 2
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 447-402
Faks (036) 447-402
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kružni tok na stanici

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice ulica Maršala Tita i X Hercegovačke brigade kojim se postojeća semaforizirana
raskrsnica zamjenjuje sa kružnom-kružni tok u skladu sa projektnom dokumentacijom izrađenom od ArhiPlus d.o.o. Mostar.
Radovi uključuju:
1. PRIPREMNE RADOVE
2. ZEMLJANE RADOVE
3. RADOVI NA KOLOVOZNOJ KONSTRUKCIJI
4. RADOVI NA ODVODNJI
5. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI
6. ELEKTRO RADOVI
7. RADOVI NA IZRADI I POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
8. RADOVI NA FONTANI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233128-2 Građevinski radovi na kružnom toku

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema ponudi ponuđača

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HP INVESTING DOO 4227093480006 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1014427,13

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1014427,13

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1014427,13

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-3-46-5-78/22
PODIJELI: