Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih prometnica na području Općine Usora

Datum objave: 28.09.2016. 09:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

715-1-3-10-3-10/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA USORA
IDB/JIB 4218262600009
Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Usora

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

195000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ZIMSKO ODRZAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE USORA


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovito održavanje lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u općini Usora za razdoblje 2016.-2019. godine
– detaljan opis radova nalazi se u Obrascu za cijenu ponude - radovi. na temelju potreba ugovornog organa, za razdoblje od
tri godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Usora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tendeskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tendeskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tendeskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tendeskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

30,00 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Sala općinskog vijeća općine Usora, Sivša bb, 74230 Usora

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
715-1-3-10-3-10/16
PODIJELI: