Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Izvođenje radova redovnog zimskog održavanja gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godinu

Datum objave: 21.09.2016. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1176-7-3-28-3-14/16


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236210610004
Kontakt osoba Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-busovaca.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Busovača

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova redovnog zimskog održavanja gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača
za zimu 2016./17. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Busovača, Ul. 16. august/kolovoz, Busovača, I sprat (sala Općinskog
vijeća Busovača)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Na TD se ne plaća naknada. TD će biti objavljena na web stranici Općine Busovača: www.opcina-busovaca.com. Ponuđači
koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli TD i njihova
ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta naser.opcina@hotmail.com
Internet adresa www.opcina-busovaca.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi zimskog održavanja gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17.
godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2016.-15.04.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine BusovačaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi zimskog održavanja gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17.
godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2016.-15.04.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine BusovačaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi zimskog održavanja gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17.
godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2016.-15.04.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Busovača
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
1176-7-3-28-3-14/16
td-zimsko_odrzavanje.pdf
PODIJELI: