Javni poziv za uvid u Glavni projekat dogradnje i nadogradnje izlaznog gejta na Međunarodnom aerodromu Tuzla

Datum objave: 19.01.2022. 09:32 / Izvor: Dnevni Avaz, 19.01.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA   

 

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom polaniranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE I NADOGRADNJE IZLAZNOG

GEJTA NA MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA

autor projekta: TEHNO biro d.o.o. Tuzla

 investitor: J.P. "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" d.o.o.

 

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izmjene rješenja broj: UPI/03-23-2-176/17 od 3. 11. 2017. godine, kojim je dato odobrenje za građenje za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade "privremenog putničkog termnala" u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma "Tuzla", na zemljištu označenom kao k.č. br. 2551/4-dio, 2551/19-dio, 2551/20-dio i 25551/21 K.O. Dubrave Gornje, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 854/2,679/82,853/1,853/4 i 853/5 K.O. Dubrave, na području općine Zivinice.

 

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanaj javnog poziva.

 

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

 

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Feeralnog ministarstva porostornog uređenja, ul. Hamdije Cemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

 

Broj: UPI/03-23-2176/17

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: