Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Nabavka laboratorijskog materijala i materijala za naučno istraživački rad za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Datum objave: 22.09.2016. 13:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-1-84-3-136/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba Budimir Kovačević
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@unssa.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala i materijala za naučno istraživački rad za potrebe Elektrotehničkog
fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala i materijala za naučnoistraživački rad za potrebe Elektrotehničkog
fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31730000-2 Elektrotehnička oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina kao u obrascu za cijenu ponude koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5726,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Elektrotehnički fakultet, Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Istočnom Sarajevu Elektrotehnički fakultet, Vuka
Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo


ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Budimir Kovačević
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-788
Faks (057) 340-402
Elektronska pošta sekretar@etf.unssa.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1323-1-1-84-3-136/16
PODIJELI: