Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pogonsko gorivo za područje Federacije Bosne i Hercegovine

Datum objave: 21.12.2018. 15:15 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.12.2018.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1110-1-1-5-9-128/18Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1110-1-1-5-5-90/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba Adnan Vukojević
Adresa Bulevar Kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pogonsko gorivo za područje Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09132100-4 Bezolovni benzin
  09134200-9 Dizelsko gorivo


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIFA D.O.O. TEŠANJ 4218015000007 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
122393,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.9.2018. - 25.9.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.9.2018.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30598,29 10.10.2018. HIFA D.O.O. TEŠANJ

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: