Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Provedba Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020 (SEAP)-izrada izvješća, promocija

Datum objave: 24.12.2018. 08:33 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2018.

GRAD MOSTAR

Gradonačelnik

Hercegovačko-neretvanska županija

Hercegovačko-neretvanski kanton

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina

 

Broj: 02/25-16787/18-2        

Mostar, 14.12.2018.

 

Temeljem članka 64. stavka (1) točka b), članka 70. stavka (1),(3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15) (Pravilnik) i članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donio je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku

Provedba Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020 (SEAP)-izrada izvješća, promocija

 

Članak 1.

(1)       Predmet javne nabave (u daljnjem tekstu nabava): Provedba Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020 (SEAP)-izrada izvješća, promocija.

(2)       Oznaka iz JRJN: 72250000-2 „sistemske usluge i usluge potpore".

 

Članak 2.

(1) Izvor financiranja: Sredstva planirana u Izmjeni i dopuni Budžetu/Proračunu Grada Mostara za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 13/18, str.1165.), Projekti EE- Provedba Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020 (SEAP)-izrada izvješća, promocija, ek.kod (111-0611-821500).

 

Članak 3.

(1)       Vrsta postupkajiabave: Izravni sporazum

(2)       Kriterij dodjele ugovora: Najniža cijena.

 

Članak 4.

(1)  Izabrani ponuđač: nLogic Sarajevo

(2) Vrijednost ponude (bez PDV-a) je 5.982,00 KM,

ukupno (sa PDV-om) je 6.998,94 KM.

 

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Mostara istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabave.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Mostar je donio Odluku o pokretanju postupka Provedba Akcijskog plana energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020 (SEAP)-izrada izvješća, promocija. broj. 02/25-16787/18 od 30.11.2018.godine. Sukladno članku 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj 2/15) Ugovorni organ je telefonskim putem i putem interneta ispitivao tržište, te uputio poziv za dostavu pismene ponude od četiri ponuđača (Alfa Therm doo Mostar Bišće polje bb, Rodoč 88000 Mostar; CEEO BiH Stupine СЗ (Lamela A) 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina; Guinea d.o.o Vitez Stjepana Radića br. 6, 72250 Vitez i nLogic d.o.o. Sarajevo Tešanjska 24a 71000 Sarajevo).

Ponuđač nLogic d.o.o. Sarajevo je dostavio najpovoljniju ponudu broj: 065/18 od 10.12.2018.godine. Ukupna cijena ponude bez PDV-a je 5.982,00 KM . U postupku donošenja ove Odluke, posebno je cijenjena činjenica da je ponuđač nLogic d.o.o. Sarajevo , komu je između ostalih ponuđača, upućen zahtjev za dostavljanje ponude predmetne javne nabave u mogućnosti izvršiti uslugu u relativno kratkom roku, da ne traži avans, kao i to da je dostavljena ponudu s najnižom cijenom, te je Ugovorni organ ocijenio ponudu prihvatljivom.

Ponuđači su dostavili uredno ponude i to:

 

1.         nLogic Sarajevo, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, vrijednost ponude broj: 065/18 je 5.982,00 KM bez PDV-a, ukupno: 6.998,94 KM.

2.         GUINEA d.o.o. Vitez, Stjepana Radića br.6, 72250 Vitez;, vrijednost ponude broj: 28/18 je 12.300,00 KM bez PDV-a, ukupno : 14.391,00 KM.

3.         CEEO, UI.Alije Izetbegovića (Lamela B), 75290 Banovići, vrijednost ponude je 12.000,00 KM bez PDV-a, ukupno: 14.040,00 KM.

 

Imajući u vidu sve navedeno , odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ponuđač može izjaviti žalbu u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabave.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: