Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanitetsko vozilo

Datum objave: 24.12.2018. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1260-1-1-5-5-5/18


Broj obavještenja o nabavci 1260-1-1-5-3-3/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ
IDB/JIB 4236352910005
Kontakt osoba Alida Smailkadić
Adresa Hrvatskih branitelja 2/A
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-664
Faks (030) 711-664
Elektronska pošta nabavkedz@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vitez

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetskog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sanitetskog vozila za potrebe HMP JU Dom zdravlja Vitez

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114121-3 Sanitetska vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana nakon zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CM -COZMETIC MARET 4236280580005 Vitez Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

84539,32

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

84539,32

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84539,32

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84539,32

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Postupak nabavke okončan u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)
- Zaključenjem ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: