Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - proizvodnja povrća u plastenicima

Datum objave: 24.12.2018. 14:21 / Izvor: Akta.ba, 17.12.2018.

Na temelju članka 11. stavak (7) Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji („Narodne novine HNŽ", broj: 02/13), članka 6. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2018. godinu („Narodne novine HNŽ", broj: 05/18) i Naputka o izmjeni Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno- preradivačkoj proizvodnji za 2018. godinu broj: 11-03-26-675-3/18, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije - kantona donosi

 

ODLUKU

O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA

 

I

Odobrava se isplata novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - Proizvodnja povrća u plastenicima, sukladno članku 13. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno- prerađivačkoj proizvodnji za 2018. godinu („Narodne novine HNŽ", broj: 05/18) i Naputka o izmjeni Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2018. godinu broj: 11-03-26-675- 3/18, a vezano za točku XIII Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno- prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu" utvrdenih Proračunom HNZ-K za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede („Narodne novine HNZ", broj: 05/18) i Programa o izmjenama programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno- prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom HNZ-K za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade HNŽ-K broj: 01-1- 02-2844/18, kakoslijedi:

Obračunska tabela - Proizvodnja povrća u plastenicima 2018.

II

Na temelju ove Odluke odobrava se isplata novčanih potpora na obračunskim tabelama koje se dostavljaju Ministarstvu financija.

III       

Obračun novčane potpore za Proizvodnju povrća u plastenicima vezano za raspoloživa sredstva izvršen je u iznosu od 0,55 KM/m2.

IV        

Klijenti su za isplatu novčane potpore dužni imati aktivne bankovne račune koje su dali u Registar poljoprivrednih gospodarstva (RPG) i Registar klijenata (RK).

V         

Klijent je dužan izvršiti povrat isplaćenog iznosa novčane potpore u Proračun HNZ-K ako poljoprivredni inspektor utvrdi nezakonito dobivanje sredstava.

VI        

Sredstva za realiziranje ove Odluke osigurana su u Proračunu HNŽ-K za 2018. godinu na poziciji „Poticaji u poljoprivredi" organizaciona jedinica 37010006, ekonomski kod 614 400.

VII      

Ova Odluka objavit će se javno na oglasnoj ploči Ministarstva, općine/grada i Web stranici Vlade HNŽ-K i Ministarstva, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

VIII     

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija - kanton Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Broj: 11-03-26-3058 /18

Mostar: 17.12.2018. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: