Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje hidrotehničkih objekata - košenje nasipa i kanala u Srpcu, Gradiški i Kozarskoj Dubici

Datum objave: 28.12.2018. 09:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1086-4-2-155-5-134/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Risto Savić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje hidrotehničkih objekata - košenje nasipa i kanala u Srpcu, Gradiški i Kozarskoj Dubici

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

održavanje hidrotehničkih objekata - košenje nasipa i kanala u Srpcu, Gradiški i Kozarskoj Dubici

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45246410-0 Radovi održavanja objekata za zaštitu od poplava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradiska, Srbac i Kozarska Dubica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2018.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EKO-EURO TIM D.O.O. 4402095730006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

74912,23

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74912,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74912,23

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Javna ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina pokreće hitan postupak javne nabavke za pružanje usluga održavanja
hidrotehničkih objekata - košenje nasipa i kanala u Srpcu, Gradiški i Kozarskoj Dubici, putem pregovaračkog
postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem, iz razloga što je ugovor o pružanju
predmetnih usluga za navedene poslove sa izabranim ponuđačem jednostrano raskinut od strane ugovornog organa
zbog neizvršenja ugovornih obaveza pružaoca usluga. Uzimajući u obzir da se radi o poslovima tekućeg
održavanja, koji su sezonskog tipa, ugovorni organ je iz navedenih razloga pokrenuo navedenu javnu nabavku.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

EKO-EURO TIM D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: