Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o isplati finansijskih sredsta­va nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 31.12.2018. 10:53 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 119, 26.12.2018.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Repu­blike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08) i člana 76. stav 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), Vlada Republike Srpske, na 210. sjednici, održanoj 19.12.2018. godine, donosi

 

ODLUKU

O ISPLATI FINANSIJSKIH SREDSTAVA NERAZVIJENIM I IZRAZITO NERAZVIJENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

I.

Ovom odlukom odobrava se isplata finansijskih sredsta­va nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 500.000,00 KM.

II.

Sredstva iz tačke I. ove odluke raspoređuju se kako slije­di:

Redni br.

Nerazvijene općine

1

Bratunac

16.300,00

2

Vlasenica

15.512,50

3

Donji Žabar

14.900,00

4

Kostajnica

15.212,50

5

Ljubinje

15.137,50

6

Nevesinje

15.425,00

7

Pelagićevo

15.225,00

8

Petrovac

13.375,00

9

Petrovo

15.175,00

10

Ribnik

14.287,50

11

Rogatica

14.537,50

12

Han Pijesak

14.350,00

13

Šamac

16.262,50

14

Šipovo

14.300,00

Redni br.

Izrazito nerazvijene općine

1

Berkovići

14.940,00

2

Vukosavlje

16.300,00

3

Istočni Drvar

13.640,00

4

Istočni Mostar

15.465,00

5

Istočni Stari grad

14.325,00

6

Jezero

15.950,00

7

Kalinovik

14.290,00

8

Kneževo

15.800,00

9

Krupa na Uni

15.850,00

10

Kupres

14.165,00

11

Lopare

15.825,00

12

Novo Goražde

15.650,00

13

Osmaci

15.575,00

14

Oštra Luka

15.825,00

15

Rudo

15.925,00

16

Srebrenica

14.650,00

17

Trnovo

15.375,00

18

Čajniče

14.900,00

19

Šekovići

15.550,00

 

III.

Sredstva u iznosu od 500.000,00 KM isplatit će se sa budžetske pozicije 487300 - transferi nerazvijenim općinama, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave, organiza­cioni kod 1141001, za period od 1.10. do 31.12.2018. godine.

IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo upra­ve i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 04/1-012-2-3325/18

19. decembra 2018. godine

 

Po ovlašćenju,

potpredsjednica Vlade, Banjaluka

Srebrenka Golić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: