Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Farmaceutske usluge izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini

Datum objave: 01.01.2019. 19:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2018.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

793-0-2-6-11-71/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-601
Faks (035) 300-646
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog
kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je pružanje farmaceutskih usluga – izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i
lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini i naknada za noćni rad apoteka u skladu sa aktom
Ministarstva zdravstva TK.
Pravo na uspostavljanje ugovornog odnosa imaju sve apoteke koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o apotekarskoj
djelatnosti ("Službene novine F BiH“ broj: 40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim zakonskim i podzakonskim
aktima, a koje obavljaju apotekarsku djelatnost na području Tuzlanskog kantona i ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85149000-5 Apotekarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.648.000,00 KM (slovima: dvamilionašeststotina četrdesetosamhiljada konvertibilnih
maraka) a sastoji se iz:
usluga - izdavanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim
programima u 2019. godini u iznosu od 2.222.222 KM bez PDV-a odnosno 2.600.000 KM sa PDV-om i
naknade za noćni rad apoteka u iznosu od 48.000 KM.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2270222,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Tuzlanskog kantona

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

NeII 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2019. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Dostupnost 50,00 %
2 Posjedovanje kompatibilnog softvera 50,00 %

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

44

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JZU GRADSKA APOTEKA GRAČANICA 4209197440008 Gračanica Bosna i Hercegovina
2 O.S.PHARM PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA 4209480350007 Kalesija Bosna i Hercegovina
3 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "DUR-FARM" SAPNA 4209045930000 Sapna Bosna i Hercegovina
4 PZU APOTEKA ADONIS 4209926380002 Lukavac Bosna i Hercegovina
5 JZU GRADSKE APOTEKE TUZLA 4209014970003 Tuzla Bosna i Hercegovina
6 Apoteka BELA Živinice 4311228130001 Živinice Bosna i Hercegovina
7 Apoteka Hogić , vl. mr.ph. Suada Hogić, Srebrenik 4311240690004 Srebrenik Bosna i Hercegovina
8 APOTEKA MUTAPČIĆ vl. mr.ph. Mutapčić Lejla SREBRENIK 4310880380005 Srebrenik Bosna i Hercegovina
9 Apoteka Altea Lukavac 4309614120008 Lukavac Bosna i Hercegovina
10 Apoteka Amica Tuzla 4310545240002 Tuzla Bosna i Hercegovina
11 APOTEKA ANEA TUZLA 4309076550005 Tuzla Bosna i Hercegovina
12 Apoteka AR-FARM Tuzla 4310643760006 Tuzla Bosna i Hercegovina
13 Apoteka Bukinje Tuzla 4310558730009 Tuzla Bosna i Hercegovina
14 APOTEKA D-PHARM Lukavac 4311007120001 Lukavac Bosna i Hercegovina
15 Apoteka EnaPharm Gradačac 4310597390002 Gradačac Bosna i Hercegovina
16 Apoteka Fehemm Gračanica 4210110020006 Gračanica Bosna i Hercegovina
17 Apoteka Floris Gradačac 4309137790004 Gradačac Bosna i Hercegovina
18 Apoteka Hani & Emilli Doboj Istok 4310234160005 Doboj Istok Bosna i Hercegovina
19 Apoteka Herba Živinice 4310661820008 Živinice Bosna i Hercegovina
20 Apoteka Kofarm V. Brijesnica 4209367200007 Doboj Istok Bosna i Hercegovina
21 Apoteka Lamele 4310067160006 Gračanica Bosna i Hercegovina
22 Apoteka Lijek Tuzla 4310067080002 Tuzla Bosna i Hercegovina
23 Apoteka Max-pharm Gradačac 4310766250002 Gradačac Bosna i Hercegovina
24 Apoteka Medica Živinice 4310757000001 Živinice Bosna i Hercegovina
25 Apoteka Muška voda Kladanj 4310329620003 Kladanj Bosna i Hercegovina
26 Apoteka Neofarm Živinice 4310758580001 Živinice Bosna i Hercegovina
27 Apoteka Solana Tuzla 4310508980004 Tuzla Bosna i Hercegovina
28 APOTEKA S-PHARM TUZLA 4311030290003 Tuzla Bosna i Hercegovina
29 Apoteka Stari grad Tuzla 4309179360000 Tuzla Bosna i Hercegovina
30 Apoteka Tigris Farm Lukavac 4210089580004 Lukavac Bosna i Hercegovina
31 Apoteka Viva-pharm Tuzla 4310647240007 Tuzla Bosna i Hercegovina
32 EUROFARM-EDAL APOTEKA TUZLA 4209188450009 Tuzla Bosna i Hercegovina
33 JU APOTEKA GRADAČAC 4209559610004 Gradačac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2270222,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

52

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

44

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2270222,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2270222,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 2. Dodatne informacije

Apotekama sa područja Tuzlanskog kantona koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o apotekarskoj djelatnosti
("Službene novine F BiH“ broj: 40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine F BiH” broj: 46/10 i 75/13) i drugim
zakonskim i podzakonskim aktima, a koje obavljaju apotekarsku djelatnost na području Tuzlanskog kantona, te koje su
dostavile ponude koje ispunjavaju sve uslove dodijelit će se ugovori za predmetnu nabavku.
Realizacija ugovora vršit će se prema broju realizovanih recepata za lijekove sa Liste lijekova u svakoj Ugovornoj apoteci.
U skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora za usluge Ankes II dio B Zakona, Ugovorni organ je
dodijelio Ugovore za 44 apoteke koje su dostavile ponude koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva.
Ugovorni organ istovremeno sa slanjem odluke o izboru izabranim ponuđačima, objavljuje dobrovoljno ex ante obavještenje
na Portalu javnih nabavki, u skladu s članom 36. Zakona.
S obzirom da se radi o uslugama koje će se plaćati po realizaciji recepata tokom 2019. godine, nije moguće unijeti tačne
iznose Ugovora za pojedinačne ponuđače.
Ugovorni organ u obavještenje unio je svih 44 ponuđača, kao grupu ponuđača i morao je odrediti ponuđača koji je "Vođa".
"Vođa" je određen na način da je ugovorni organ pokušao dodijeliti titulu vođe svakom ponuđaču po abecednom redu i prvi
koji je bio registrovan u sistemu određen je kao "Vođa". Sistem je kreiran tako da se "Vođi" dodjeljuje cjelokupan planirani
iznos za predmetnu nabavku tokom 2018. godine, na što Ugovorni organ nije mogao utjecati.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: