Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge servisiranja vozila RENAULT

Datum objave: 03.01.2019. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-2-278-9-5/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-2-278-5-157/17, 83-1-2-278-5-101/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o vršenju usluga servisa i održavanja teretnih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i
  50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o vršenju usluga servisiranja vozila MAN

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i
Dodatni predmet(i)
pripadajuću opremu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''AUTO TRUCK TRADE'' D.O.O. 4200085980002 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
90000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.11.2017. - 29.9.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.11.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30000,00 28.9.2018. ''AUTO TRUCK TRADE'' D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o vršenju usluga servisiranja vozila RENAULT

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i
Dodatni predmet(i)
pripadajuću opremu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEURON COMMERCE D.O.O. SARAJEVO 4200267310002 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.11.2017. - 18.8.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.11.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10000,00 20.8.2018. NEURON COMMERCE D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o vršenju usluga servisiranja vozila IVECO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i
Dodatni predmet(i)
pripadajuću opremu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SLT D.O.O. 4218740350005 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
75000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.7.2017. - 31.7.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.7.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25000,00 31.7.2018. SLT D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o vršenju usluga servisiranja vozila VW

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i
Dodatni predmet(i)
pripadajuću opremu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AC QUATTRO DOO SARAJEVO 4200018440001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
75000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.7.2017. - 31.7.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.7.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25000,00 31.7.2018. AC QUATTRO DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: