Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

Datum objave: 03.01.2019. 09:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

152-1-2-25-9-2/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 152-1-2-25-5-8/18
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KNEŽEVO
IDB/JIB 4401111580005
Kontakt osoba Milana Obradović
Adresa Gavrila Principa 3
Poštanski broj 78230 Kneževo (sp bl)
Opština/Grad Kneževo
Telefon (051) 594-200
Faks (051) 591-601
Elektronska pošta nabavkeknezevo@gmail.com
Internet adresa www.opstinaknezevo.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Kneževo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O MON-AMI KNEŽEVO 4401112710000 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4800,00 28.2.2018. D.O.O MON-AMI KNEŽEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SERVIS-CENTAR D.O.O. 4402795120004 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5600,00 28.2.2018. "SERVIS-CENTAR" D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOPREVOZNIK SAMARDžIĆ SINIŠA SAMARDžIĆ, S.P. 4509940400001 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8800,00 28.2.2018. AUTOPREVOZNIK "SAMARDžIĆ" SINIŠA SAMARDžIĆ, S.P.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O MON-AMI KNEŽEVO 4401112710000 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8800,00 28.2.2018. D.O.O MON-AMI KNEŽEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVO PROMET-ĐURIĆ DOO KNEŽEVO 4401108520000 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4000,00 28.2.2018. DRVO PROMET-ĐURIĆ DOO KNEŽEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MKM-KOMERC D.O.O. 4401507730000 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6400,00 28.2.2018. "MKM-KOMERC" D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRALJEVO VRELO DOO 4401114760004 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8000,00 28.2.2018. KRALJEVO VRELO DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MI NISMO ANĐELI SP 4508042910005 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1600,00 28.2.2018. "MI NISMO ANĐELI" SP


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva na području opštine Kneževo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O MON-AMI KNEŽEVO 4401112710000 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2018. - 31.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1600,00 28.2.2018. D.O.O MON-AMI KNEŽEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: