Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Potrošni materijal

Datum objave: 03.01.2019. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-41-9-8/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-41-5-26/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209792080007
Kontakt osoba Amna Sadiković
Adresa Rudarska 72
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 282-128
Faks (035) 282-697
Elektronska pošta kuiptk@bih.net.ba
Internet adresa www.kuiptk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39290000-1 Razna oprema


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 COMPANY-DIS D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TUZLA 4210038240004 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4913,89

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.3.2018. - 29.3.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.3.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 250,02 13.4.2018. COMPANY-DIS D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TUZLA
2 32,43 1.8.2018. COMPANY-DIS D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TUZLA
3 809,43 15.10.2018. COMPANY-DIS D.O.O ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TUZLA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: