Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Boje i lakovi za motorna vozila i građevinske mašine, ograde mostova i odbojne ograde saobraćajnica

Datum objave: 03.01.2019. 10:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-222-9-16/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-222-5-160/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44800000-8 Boje, lakovi i smole
  43800000-1 Oprema za radionice
  24560000-7 Poliamidi u primarnim oblicima
  31680000-6 Električne potrepštine i pribor
  09122000-0 Propan i butan
  39370000-6 Vodovodne instalacije


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci boja i lakova za motorna vozila i građevinske mašine, ograde mostova i odbojne ograde saobraćajnica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44800000-8 Boje, lakovi i smole

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNOKO D.O.O. 4200047030009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20000,00 13.8.2018. UNOKO D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci polijamida i juvidira

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 24560000-7 Poliamidi u primarnim oblicima

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROGUMA D.O.O. 4200621180006 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5000,00 13.9.2018. EUROGUMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci elektromaterijala za tekuće održavanje objekata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 31680000-6 Električne potrepštine i pribor

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFIKON DOO 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
75000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25000,00 13.8.2018. GRAFIKON DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci tehničkih gasova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 09122000-0 Propan i butan

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MESSER TEHNOPLIN D.O.O. 4200350720000 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
29928,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9976,00 13.8.2018. MESSER TEHNOPLIN D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci vodomaterijala za tekuće održavanje objekata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 39370000-6 Vodovodne instalacije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFIKON DOO 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 35742,00 13.8.2018. GRAFIKON DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: