Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ulični slivnici sa slivničkom kacom prema DIN 4052 od kompatibilnog materijala

Datum objave: 03.01.2019. 11:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-220-9-15/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-220-5-149/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci ostalih građevinskih materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
  44110000-4 Građevinski materijali
Dodatni predmet(i) 42996500-9 Rešetke za otpadne vode
  44423700-8 Elementi revizijskih šahtova
  44114200-4 Proizvodi od betona


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci slivničkih rešetki

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 42996500-9 Rešetke za otpadne vode

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ACO D.O.O. 4200900810001 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.7.2018. - 10.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.7.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12300,00 10.7.2018. ACO D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci uličnih slivnika sa slivničkom kacom prema DIN 4052 od kompatibilnog materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44423700-8 Elementi revizijskih šahtova

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ACO D.O.O. 4200900810001 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28788,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.7.2018. - 10.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.7.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9596,00 10.7.2018. ACO D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci betonske galanterije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44114200-4 Proizvodi od betona

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
240000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.7.2018. - 31.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.7.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 80000,00 31.7.2018. ALMY D.O.O. ZENICA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: