Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila u Regionalnom centru Tuzla

Datum objave: 03.01.2019. 10:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

743-0-2-7-7-7/19


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila u Regionalnom centru Tuzla, na koje se primjenjuje poseban
režim

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila u Regionalnom centru Tuzla, na koje se primjenjuje poseban
režim

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12820,51 2.10.2018. POLO D.O.O. KALESIJA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: