Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge obezbjeđenja prenoćišta na području grada Tuzla

Datum objave: 03.01.2019. 12:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

743-0-2-5-7-5/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga obezbjeđenja prenoćišta na području grada Tuzla za potrebe UIO, na koje se primjenjuje poseban režim

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluga obezbjeđenja prenoćišta na području grada Tuzla za potrebe UIO, na koje se primjenjuje poseban režim

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6000,00 15.8.2018. Uni Bristol d.o.o. Tuzla Hotel Mellain

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: