Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Armirano poliesterske slivničke kace i reviziona okna

Datum objave: 03.01.2019. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-63-9-9/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-63-5-110/18, 83-1-1-63-5-153/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci ostalih građevinskih materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44110000-4 Građevinski materijali
  44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
  42996500-9 Rešetke za otpadne vode
  44423700-8 Elementi revizijskih šahtova
  44470000-5 Proizvodi od livanog željeza
  44164300-0 Cjevasti artikli


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci građevinskih materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SENIGOR D.O.O. 4200909100007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
90000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.5.2018. - 3.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30000,00 3.5.2018. SENIGOR D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci poklopaca za šahtove sa ramom, daktilni liv

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44423740-0 Poklopci revizijskih šahtova

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REGENERACIJA D.O.O. 4263443950007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42108,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.5.2018. - 3.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14036,00 3.5.2018. REGENERACIJA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44114200-4 Proizvodi od betona

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ACO D.O.O. 4200900810001 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
75000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25000,00 13.8.2018. ACO D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci armirano poliesterske slivničke kace i revizionog okna

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REGENERACIJA D.O.O. 4263443950007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
150696,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.5.2018. - 3.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50232,00 3.5.2018. REGENERACIJA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci kanalizacione armature i livenih željeznih stubića

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44163000-0 Cijevi i armatura

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REGENERACIJA D.O.O. 4263443950007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
268392,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.5.2018. - 3.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 89464,00 3.5.2018. REGENERACIJA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci separatora za prečišćavanje otpadnih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 42996500-9 Rešetke za otpadne vode

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REGENERACIJA D.O.O. 4263443950007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.5.2018. - 3.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4500,00 3.5.2018. REGENERACIJA D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: