Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje

Datum objave: 03.01.2019. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-300-9-20/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-300-5-177/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci kamenih agregata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSMAN 4200329520009 Ilidža Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGBH DOO SARAJEVO 4201764310004 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1143300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.10.2018. - 26.10.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.10.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 381100,00 26.10.2018. MGBH DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: