Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Toner, ribon i ketridž za fax, kopir i štampač

Datum objave: 03.01.2019. 12:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

83-1-1-229-9-17/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 83-1-1-229-5-154/18, 83-1-1-229-5-172/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30125120-8 Toner za fotokopirne mašine
  22822100-9 Beskonačni poslovni obrasci
Dodatni predmet(i) 22822000-8 Poslovni obrasci
  22814000-9 Blok priznanice
  30192350-9 Trake za registar-kase


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupakANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci tonera, ribona i ketridža za fax, kopir i štampač

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CROBOX 4200139070007 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
66000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22000,00 13.8.2018. CROBOX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci štampanog kancelarijskog i potrošnog materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 22822100-9 Beskonačni poslovni obrasci

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SVJETLOST-BH PRINT D.O.O. SARAJEVO 4202043620009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.9.2018. - 18.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.9.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15000,00 18.9.2018. "SVJETLOST-BH PRINT" D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 22822000-8 Poslovni obrasci

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SVJETLOST-BH PRINT D.O.O. SARAJEVO 4202043620009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4000,00 13.8.2018. "SVJETLOST-BH PRINT" D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci štampanih priznanica za naplatu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 22814000-9 Blok priznanice

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIROTEHNIK KOMERC D.O.O. 4200205800003 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14050,00 13.8.2018. BIROTEHNIK KOMERC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci termo rola za fiskalne kase

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30192350-9 Trake za registar-kase

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CROBOX 4200139070007 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
65529,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2018. - 13.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 21843,00 13.8.2018. CROBOX

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: