Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oprema za digitalnu televiziju po projektu Erasmus + Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Datum objave: 03.01.2019. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1128-1-1-44-5-4/19Broj obavještenja o nabavci 1128-1-1-44-3-32/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU UNIVERZITET U BIHAĆU
IDB/JIB 4263100670009
Kontakt osoba Damir Omerdić
Adresa Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 222-022
Faks (037) 222-024
Elektronska pošta rektorat@unbi.ba
Internet adresa www.unbi.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za digitalnu televiziju po projektu Erasmus + Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32320000-2 Televizijska i audiovizuelna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

55.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Dr. Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do konačne isporuke (30 kalendaskih dana od potpisa ugovora)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUDIO VIDEO CONSULTING DOO 4200025900000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

58308,53

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

58308,53

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.12.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58308,53

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58308,53

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je potpisan 23.11.2018. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: