Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste - LOT 1

Datum objave: 31.01.2019. 09:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2019.
Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:28.1.2019. u 15:28GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-140-9-41/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-140-5-5/17, 273-1-1-140-5-62/17
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Daria Pajdaković
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BA02 ranitidin tablete 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26251,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11552,0412.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2671,606.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3345,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4414,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5103,0418.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6828,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7322,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8460,0011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
92415,0020.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BA02 ranitidin rastvor za injekciju 50 mg/ 2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
131429,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13492,5016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
25588,007.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
32794,0013.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
49779,0023.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
51536,7026.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
62794,0024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
74191,0030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
81397,0012.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
99779,0030.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BC02 pantoprazol gastrorez.tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21176,87

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1712,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22151,755.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3567,2626.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4114,0030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
52151,7523.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BC02 pantoprazol prašak za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
479451,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115351,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25712,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31071,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
442840,0029.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
52142,0013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
619992,006.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
714708,4011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8714,0010.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
942840,0029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03BA01 atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
100512,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11230,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21025,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
312300,0029.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4820,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
51230,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
6355,5028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
71382,5011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
81777,5013.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
9237,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03AB20 trospijum rastvor za injekciju 0,2 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
70661,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1812,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
265,007.2.2018. INTERPROMET D.O.O.
31722,506.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4975,0026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
51170,0030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
61950,0030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
71300,002.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
81625,0023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03FA01 metoklopramid tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2197,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121,6012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
215,436.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
320,5816.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4171,8414.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
541,1610.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03FA01 metoklopramid rastvor za injekciju 10 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45413,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1826,0016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
23097,507.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
31032,5026.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
41290,6224.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
51032,5030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
61304,0414.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
72581,2512.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AG02 bisakodil obložene tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20333,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
124,704.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2190,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3855,005.2.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4418,0026.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5684,003.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6570,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
72394,006.12.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AG02 bisakodil supozitorije 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
43860,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1581,254.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
21860,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3223,205.2.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4316,203.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
52790,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
61674,0011.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AD11 laktuloza sirup 66,7 g/ 100 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7560,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1193,054.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2102,9616.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3351,7823.4.2018. UNIFARM D.O.O.
4211,0012.6.2018. UNIFARM D.O.O.
584,407.6.2018. UNIFARM D.O.O.
6211,0029.6.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AD11 laktuloza sirup 66,7 g/ 100 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18428,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11224,006.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21360,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3136,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41020,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
52040,0022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07AA02 nistatin prašak za oralnu suspenziju 100 000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19329,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1222,7512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2297,002.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3247,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4247,5013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
559,4030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62970,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07DA03 loperamid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13648,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1972,6016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2405,2526.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31580,4730.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10761,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
153,3112.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2106,6229.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31599,3030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4124,3930.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5106,6227.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin supozitorije 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3939,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 22.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117,104.1.2018. ICM DOO
2342,0016.1.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin supozitorije 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8062,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
131,254.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2625,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07FA01 mliječno kiselinske bakterije kapsule 2 gigaCFU

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
152495,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17110,0016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
23412,8020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31695,0226.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4455,0430.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
519908,0014.6.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07FA02 liofilizirana kultura Saccharomyces boulardii kapsule250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
62930,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11225,004.1.2018. ICM DOO
23500,0016.1.2018. ICM DOO
34200,0030.1.2018. ICM DOO
41750,007.2.2018. ICM DOO
5245,0014.3.2018. ICM DOO
6140,0020.3.2018. ICM DOO
714000,0014.5.2018. ICM DOO
8840,0011.6.2018. ICM DOO
94900,005.9.2018. ICM DOO
104949,0020.11.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BA02 metformin film tablete500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7220,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
134,5612.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2360,005.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3236,1629.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
431,6830.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
514,4013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
643,2030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7109,4430.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8288,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
923,0410.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1014,4019.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BA02 metformin film tablete 850 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7749,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1100,054.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2266,8016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3300,1523.4.2018. UNIFARM D.O.O.
440,0225.4.2018. UNIFARM D.O.O.
5200,105.9.2018. UNIFARM D.O.O.
620,0119.10.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BB12 glimepirid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2643,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
169,3029.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2311,856.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
331,1810.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
4138,6030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11CC05 holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1762,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116,9530.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2762,7530.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11DA01 tiamin rastvor za injekciju 100 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10171,59

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1853,5616.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2237,105.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
347,4230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4237,105.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
5237,1030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11EA vitamini B-kompleksa injekcija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
292082,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1890,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21780,0012.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
313350,0019.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
46230,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5890,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
64005,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
710680,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
82527,6011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11GA01 askrobinska kiselina rastvor za injekciju 500 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
65159,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11732,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26062,0019.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31558,8029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4242,4816.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5467,6430.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6866,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7519,6013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
81039,2010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
94330,0020.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10138,5610.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11HA02 piridoksin rastvor za injekciju 50 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28530,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11342,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
213,427.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3147,6230.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4335,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5371,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A12AA03 kalcijum glukonat rastvor za injekciju100 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45120,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1300,0016.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
2180,0016.4.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
3300,0026.4.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
4600,004.7.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
55700,0026.7.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
6405,0012.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
7900,002.10.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A12CC02 magnezijum sulfat rastvor za injekciju 200 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10370,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
134,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
268,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
334,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
413,6019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5170,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
634,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
734,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB01 heparin rastvor za injekciju 25 000 i.j./5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
204468,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1770,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
22200,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
34400,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
44400,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
51100,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
67920,0015.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
76600,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
81320,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
948400,009.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
10734,8029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 2 500 i.j.; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
326830,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13210,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
29630,0014.3.2018. UNIFARM D.O.O.
311556,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
422470,0026.4.2018. UNIFARM D.O.O.
51203,757.6.2018. UNIFARM D.O.O.
619260,0013.7.2018. UNIFARM D.O.O.
75216,2510.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 5 000 i.j.; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
464940,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14050,004.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
25400,0016.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
312150,0029.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
413500,0023.4.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
527000,0026.4.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
616200,0012.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
74050,007.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
824570,0029.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
921600,0013.7.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
103240,0010.9.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
344322,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125950,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28650,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
33529,206.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
42595,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5692,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
627680,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
76920,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
87750,4013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
927680,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,4 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1351524,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
149800,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
233200,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3332,0013.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
453120,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51593,6016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
646148,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
719920,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
811952,0028.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
92988,0013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
101992,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
116640,004.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12180608,0029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,6 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
949212,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
168700,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2542,204.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
327480,006.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
468700,0023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
510076,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62271,6816.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
727480,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
816030,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
92748,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
102748,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
115496,0028.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12916,0013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1363204,0022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,8 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
789315,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
180475,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22682,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31073,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
467062,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
52146,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
63219,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73219,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
88584,0028.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
93755,5013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1058478,5022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 1432 Anti-Xa IU/0,25 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
523913,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112375,9016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
217326,2620.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
37838,0730.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
44125,3012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
516501,206.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 3436 Anti-Xa IU/0,6 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
507891,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121658,5020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
26497,5530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
328878,006.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
454146,2523.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AC04 klopidogrel film tablete 75 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13191,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1383,9312.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2251,9629.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3299,9516.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
488,7830.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
547,9927.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6179,9713.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7295,1510.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8479,9211.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
91286,1820.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1047,9910.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AC06 acetilsalicilna kiselina tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6637,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1137,2512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2150,9729.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
373,0230.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
427,4518.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5329,4010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
691,1330.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AD01 streptokinaza prašak za rastvor za injekciju /infuziju (1.5 e+006 i.j.)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
352184,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112144,2916.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22428,8528.8.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AD02 alteplaza prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1025317,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1799,784.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
219994,5017.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
339989,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
419994,5019.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
547986,8029.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02BA01 fitomenadion rastvor za injekciju 10 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
69119,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1245,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21176,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3980,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
41592,5023.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5980,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
67350,0012.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
71764,0015.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
8343,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02BX01 etamsilat rastvor za injekciju 250 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
80817,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11673,5216.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22091,9020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31394,6026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
452,2927.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
510459,504.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
61045,9530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
7976,2214.6.2018. INTERPROMET D.O.O.
8697,3012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
9139,4610.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
1034,8619.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
1110459,5030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03AC02 kompleks gvožđe (IIII) hidroksida sa saharozom rastvor za injekciju 100 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
118989,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11564,2716.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
210428,5030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03BA03 hidroksokobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15004,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1279,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
246,5029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3155,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
477,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5310,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6310,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7930,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8217,0011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03BB01 folna kiselina tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3049,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1417,5023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28,3516.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3101,8730.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4417,5029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA01 albumin rastvor za infuziju 200 g/1000 ml, 50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
950657,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15776,504.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
219255,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
39627,505.2.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
411553,0026.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
59242,403.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6144412,5019.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
713478,5025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
87702,0029.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
931770,7511.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
103080,8031.10.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11288825,006.12.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA01 albuminrastvor za infuziju 200 g/1000 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1345364,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111551,504.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
238505,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
315402,006.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
47701,0026.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
518482,403.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
623103,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7231,0312.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
81848,2431.10.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA07 hidroksietilskrob, natrijum-hloridrastvor za infuziju (60 g/1000 ml+9g/1000 ml); 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
74436,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11437,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
2958,0016.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
32874,0014.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
47185,0026.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
57185,0030.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
346067,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14023,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
24470,0016.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
331290,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
47599,0012.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
58940,008.11.2018. DOO FARMACIJA 2011
686271,0030.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 150 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
298538,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110561,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
221123,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
33520,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
411735,0013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5234,7030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
69388,0022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13167,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1522,504.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
2250,8025.4.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22218,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11725,005.3.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
35496,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11740,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
23480,004.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
3278,4025.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
41044,0012.9.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 50 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
32754,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14770,005.12.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 50 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
547362,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14199,0416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
212903,306.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
38748,0030.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4874,8016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
532805,0030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
6612,3614.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
731492,8010.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
838053,806.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
117404,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14223,2016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
23959,256.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
311877,7514.6.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za injekciju 500 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
78574,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
185,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2255,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
38500,005.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
415300,0014.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
585,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za injekciju 400 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20102,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
148,004.1.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2600,0026.3.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
348,0016.4.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA10 aminokiseline, kombinacije rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46771,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110440,004.1.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid rastvor za infuziju (0,33 g/1000 ml+0,3g/1000 ml+8,6/1000 ml); 500
ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
415601,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111737,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
218780,005.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
319507,726.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
410329,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
514085,0030.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
61878,0016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
71408,5014.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
810798,5010.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
918780,0026.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat rastvor za infuziju 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
279287,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1257,5516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
210508,046.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
311332,2020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
416483,2030.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
518028,5019.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
62060,4014.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
71545,3026.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
811847,3010.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
95151,0023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BC01 manitol, natrijum-laktat rastvor za infuziju (100 g/1000 ml+13,44 g/1000 ml); 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
55523,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1103,307.3.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05CX10 manitol, sorbitol rastvor za ispiranje bešike (5,4g/1000 ml+27g/1000 ml); 5000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1054410,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120510,006.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
24102,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
351275,0019.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
451275,0030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA01 kalijum-hlorid koncentrat otopine za infuziju 74 mg/ ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
555840,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16720,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
219200,0016.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
328800,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
434560,0026.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
515840,0014.6.2018. DOO FARMACIJA 2011
632640,005.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
73840,0014.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
815360,002.10.2018. DOO FARMACIJA 2011
91920,0010.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
101440,007.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA02 natrijum-hidrogenkarbonat koncentrat za rastvor za infuziju 84 g/1000 ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
250740,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1624,4516.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
220815,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
341,6316.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
422896,5026.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
520815,0012.6.2018. DOO FARMACIJA 2011
6832,602.10.2018. DOO FARMACIJA 2011
715611,258.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju 9 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1435023,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
121089,7516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2172552,505.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
323122,036.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
43067,6019.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
523007,0026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
633743,6030.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
7536,833.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
81150,3514.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
936427,756.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
1023007,0029.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju100 mg/ml; 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR4227082520006MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1375,0026.3.2018. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XC B1, B2, B6, B12, nikotinamid, pantotenska kiselina, vitamin C, biotin, folna kiselina prašak za rastvor za infuziju 490
mosm/kg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20650,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1353,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01AA05 digoksin tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4172,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1161,354.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2230,5015.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3230,5029.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4230,507.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5253,5526.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6138,3024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
746,1030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
892,2012.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BC03 propafenon film tablete150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3634,67

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
147,4516.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2189,807.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3189,8024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
423,7230.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
575,9212.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
699,6430.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BC03 propafenon rastvor za injekciju 35 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6511,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1360,1516.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2324,1324.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
336,0130.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
490,035.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
590,0330.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BD01 amiodaron tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11186,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1177,9016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2263,296.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3533,706.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BD01 amiodaron rastvor za injekciju 150 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
104324,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13300,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23036,003.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
313,2016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
48791,2025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
58250,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6871,2030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
71900,8010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
84593,6011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
94395,6012.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA01 etilefrin rastvor za injekciju 10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
215028,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1995,5016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2398,2029.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
37167,606.2.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
41991,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
517520,804.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61991,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
724887,5012.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
84977,5018.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
97167,6010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1049376,805.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
11199,1029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA06 fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10231,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1133,794.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2157,4020.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3393,5014.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA03 noradrenalin rastvor za injekciju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
51477,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
187,9229.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
287,9220.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
36396,1814.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4439,6013.8.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
58792,0020.9.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA04 dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
354850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11116,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
24185,0016.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
36975,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
424412,504.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
5279,0016.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
67812,0014.6.2018. DOO FARMACIJA 2011
72092,5028.8.2018. DOO FARMACIJA 2011
82790,002.10.2018. DOO FARMACIJA 2011
93138,758.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA07 dobutamin koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg/20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
390207,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1647,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CE02 milrinon rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
27940,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1310,454.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
22328,379.11.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA02 gliceril trinitrat rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
231978,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
194,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2188,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
33290,0029.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4940,002.2.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5188,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
618,8030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
71880,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
894,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA14 izosorbid mononitrat tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12659,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1656,3412.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2177,3910.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31149,095.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4273,9611.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
57,8810.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA14 izosorbid mononitrat tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9256,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1989,0112.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2395,0125.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3267,3010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4632,6111.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02AB01 metildopa film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16087,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11125,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2288,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3225,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41512,0014.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5303,7510.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 25 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42029,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1427,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
24331,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
31830,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
43050,0019.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5305,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61098,0015.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
72196,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
82135,0013.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
961,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1061,009.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 50 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
76856,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1644,254.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2601,3016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
34295,0029.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
42577,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5859,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61546,2015.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
74295,0026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
83092,4010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
93006,5013.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1085,9030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
114380,9011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1285,909.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02DD01 nitroprusid natrijum liofilizirani prašak 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
40759,89

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11031,894.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
23869,619.11.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03AA03 hidrohlorotiazid tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2272,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1174,154.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2193,5016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
396,7526.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
458,0524.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
538,7030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03CA01 furosemid tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6657,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1135,6016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
245,2016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
327,1230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4158,206.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
51017,0030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03CA01 furosemid rastvor za injekciju 20 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
119083,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11800,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
21560,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
32160,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
44200,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
56000,0014.5.2018. UNIFARM D.O.O.
610800,0012.6.2018. UNIFARM D.O.O.
73420,0014.6.2018. UNIFARM D.O.O.
8480,0010.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6509,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
182,3012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2516,845.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3246,906.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4121,8029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5115,2216.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
659,2630.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7493,805.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
898,766.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
982,3018.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10506,965.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1131,7812.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8780,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1100,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2240,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3800,007.2.2018. UNIFARM D.O.O.
4200,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
5350,0019.4.2018. UNIFARM D.O.O.
6250,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
780,0025.4.2018. UNIFARM D.O.O.
8140,0030.5.2018. UNIFARM D.O.O.
9100,007.6.2018. UNIFARM D.O.O.
1040,0010.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7608,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1105,4112.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2167,4329.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
399,2230.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4372,0610.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5124,0210.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AA05 propranolol tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1054,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
129,8012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28,9429.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
317,8816.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
422,3518.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
55,9613.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
647,6810.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
789,4022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB02 metoprolol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6452,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1342,7512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB02 metoprolol rastvor za injekciju 5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
83876,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1780,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
278,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
34160,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
41560,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5520,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
68060,0014.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
72080,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
85200,005.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
95200,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
10520,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB07 bisoprolol tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1822,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1266,7312.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2100,125.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
320,0230.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
410,9930.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
516,0227.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62,4017.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
76,4013.12.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB07 bisoprolol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1486,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1149,8512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
224,9729.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
383,256.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
419,9819.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
519,9827.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
689,9110.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
724,975.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
824,9717.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
915,9813.12.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AG02 karvedilol tablete 6,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1799,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,6416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2107,505.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AG02 karvedilol tablete 12,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1713,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
134,4416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
236,1630.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
343,0526.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
430,5312.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
528,126.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C08CA05 nifedipin tablete sa produženim oslobađanjem 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2872,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
195,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2104,2826.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
357,3030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
495,5014.6.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C08CA06 nimodipin rastvor za infuziju 10 mg/50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
222140,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
198,6016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2246,5030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3246,5030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4493,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
530812,505.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1483,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
236,0016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
372,0024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
472,0012.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil tablete 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2652,78

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,474.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
289,5016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3107,4024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4134,2512.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5107,4012.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil rastvor za injekciju 5 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
250460,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1249,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
22490,005.3.2018. UNIFARM D.O.O.
3498,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
432,107.6.2018. UNIFARM D.O.O.
54280,0014.6.2018. UNIFARM D.O.O.
6535,0013.7.2018. UNIFARM D.O.O.
73210,0030.11.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA01 kaptopril tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3626,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
167,6516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
213,5330.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
390,2012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
454,126.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
5518,6523.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2673,09

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1258,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6638,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1142,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
234,209.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
3570,005.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
457,0012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
54,7519.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6857,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1268,935.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2506,5529.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3230,2518.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4368,4010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5268,015.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6184,2011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
935,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
113,7516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
255,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3110,0030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1322,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117,2516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
286,2530.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
386,2530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
874,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,0016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
226,005.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
319,6512.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09CA01 losartan film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2010,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
159,0016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22,8310.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C10AA05 atovarstatin film tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1932,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1126,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
215,1813.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
375,904.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
425,3016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
591,0810.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
6113,8514.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
760,7212.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C10AA05 atovarstatin film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3584,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1165,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2347,555.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
381,3626.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
474,4716.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
566,2030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
6119,1610.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
7347,555.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
899,3014.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
924,8212.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D01AC01 klotrimazol krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6588,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
188,3016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
23,5330.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3529,8026.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
410,5910.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
510,5912.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
68,836.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX bacitracin, neomicin sprej za kožu 12500 i.j./150 ml+165000 i.j./150 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
35955,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1255,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21275,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3306,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX07 gentamicin mast 1mg/g,15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17230,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
184,7512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
216,9529.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
356,5016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
43390,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5203,4010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6226,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX09 mupirocin mast 20 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28119,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1516,3416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22065,364.4.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06BA01 sulfadiazin-srebro krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6968,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
135,7016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2178,5026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
32,1430.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4535,5030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
51,076.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
6535,5030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06BB03 aciklovir krem 50 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4712,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1252,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2280,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07AC04 fluocinolon acetonid mast 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8551,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
165,7012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
273,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3262,8010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4365,0029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07AC04 fluocinolon acetonid krem 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8492,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
166,6012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
274,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3370,0014.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4266,4010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
58,8811.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07CC01 betametazon, gentamicin mast (0,5 mg/g+1 mg/g), 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9104,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
182,3512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2219,602.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
391,5016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07CC01 betametazon, gentamicin krem (0,5 mg/g+1 mg/g), 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8994,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
182,3512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
227,452.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3183,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4329,405.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5329,406.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D08AG02 povidon jod rastvor za kožu 10 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
267725,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1164,404.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26165,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
313700,0017.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41370,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
58220,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61712,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
717125,0014.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
84932,006.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
912330,0011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AB01 metilergometrin rastvor za injekciju 0,2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
40074,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12020,2016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
21683,505.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31397,306.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4673,4019.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
5569,0226.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
667,3430.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
7336,7010.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
84040,406.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
93340,0630.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD02 dinoproston vaginalne tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
58680,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1354,934.1.2018. UNIFARM D.O.O.
23549,3716.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3567,9029.6.2018. UNIFARM D.O.O.
4354,9312.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD02 dinoproston gel za cerviks 0,5 mg/3 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54626,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13441,6716.1.2018. UNIFARM D.O.O.
24130,0112.6.2018. UNIFARM D.O.O.
3619,5029.6.2018. UNIFARM D.O.O.
4206,5018.7.2018. UNIFARM D.O.O.
51541,8712.9.2018. UNIFARM D.O.O.
68260,0230.11.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD04 karboprost rastvor za injekciju 250 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
73469,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11042,944.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
21158,8316.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
35794,155.3.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
45794,155.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
52781,1928.11.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02CA heksoprenalin rastvor za injekciju 0,01 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
89600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1409,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
23500,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
31400,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
47000,0026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
570,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BA02 dezmopresin sprej za nos 0,001 mg/0,1 ml; 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7314,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
158,0516.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 5 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25760,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1437,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21050,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
32625,005.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
42100,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5280,0018.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
6700,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
7105,0013.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
82625,0016.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
9175,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
10140,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 10 i.j /ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16650,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1112,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2225,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
32700,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4180,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5450,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
672,0010.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB02 deksametazon rastvor za injekciju 4 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
96801,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12992,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
211970,005.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3861,8420.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4239,4016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
595,7630.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
6359,1028.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
711970,005.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
81197,0012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
9359,1010.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
10598,506.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB02 deksametazon tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1551,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,904.1.2018. ICM DOO
2678,505.12.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11739,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1155,9012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2779,505.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3467,7016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4358,5730.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5467,7017.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6779,5022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
197819,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18591,4012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
29675,006.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3825,6029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4154,8016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
56862,8025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62580,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7258,0013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
877,4030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
934391,4029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1062152,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18520,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27071,6029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3426,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
428371,6025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
510650,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
617040,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
715591,606.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
88520,0011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9141985,8030.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
304151,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13057,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26256,666.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
335665,0023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
46114,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
53057,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
66114,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7203,8030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
835665,0020.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
93057,0010.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB07 prednizon tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1845,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17,754.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2106,0824.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
38,8430.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4795,609.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB07 prednizon tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18240,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1223,3010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
263,8011.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB09 hidrokortizon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
134904,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,8416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
227,1016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
34065,005.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
4235,7712.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03AA01 levotiroksin-natrijum tablete 100 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
591,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
123,6416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
249,255.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
37,8812.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
498,5023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BA02 propiltiouracil tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
682,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
149,6216.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BA02 propiltiouracil tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1271,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
189,8216.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BB02 tiamazol tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1249,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1162,504.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
240,6216.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
340,6229.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
440,6223.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
581,2524.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
612,1118.7.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01AA02 doksiciklin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7955,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
183,1016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2332,4010.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
3941,805.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
427,7012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01BA01 hloramfenikol prašak za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
40199,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
161,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2244,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
34575,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA01 ampicilin prašak za otopinu za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
253565,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11452,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21245,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3933,7526.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
410375,0014.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5830,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
623240,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
73735,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
84150,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
962250,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
10767,7529.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA04 amoksicilin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25465,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1240,3612.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2385,2016.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31685,6323.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4479,1929.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5577,8025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6101,6930.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
723,1113.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8924,4810.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9369,7911.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10308,1619.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA04 amoksicilin prašak(granule) za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3402,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
188,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
227,3716.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3117,332.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4195,567.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5195,565.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
629,3324.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
729,3330.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
829,3315.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9195,5630.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CE30 benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain prašak za suspenziju za injekciju 200 000 i.j.+600 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
66476,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16454,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2258,1630.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3516,3227.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
41548,9610.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
56260,3830.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CF02 kloksacilin prašak za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
53725,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11750,0013.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg+200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
440952,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1114,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
22280,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3456,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
42850,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
591200,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
67410,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
731920,0014.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
8399,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
985500,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
10228,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DB01 cefaleksin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36100,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11459,0016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22224,975.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3525,246.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4583,6016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51750,8030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
61400,6410.8.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DC02 cefuroksim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1,5 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
228352,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11003,504.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
253,5216.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
3156100,0026.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
4111,5012.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
5892,002.10.2018. DOO FARMACIJA 2011
63345,0030.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DD02 ceftazidim prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54292,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17219,755.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
214439,5023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DD04 ceftriakson prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
534501,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16038,7512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28454,256.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3144,9313.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
45797,2015.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5483,1016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
638648,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
75024,2430.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
89662,0025.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
912077,5013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
105797,2010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1133817,0029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DE01 cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
91212,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116756,5026.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
216086,2430.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DH02 meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
283619,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1481,8016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
22409,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3401,5020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
44818,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
51003,7530.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
642157,5026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
71003,7528.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
82409,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
9401,5029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DH51 cilastatin, imipenem prašak za rastvor za infuziju 500 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
463085,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14126,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
23209,5016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
345850,005.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
43897,257.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
53301,2020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
616047,5026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
72292,504.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
86877,5030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
95502,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
102751,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1143099,005.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim tablete 400 mg+80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11759,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1270,7117.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
225,6829.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3267,5025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
453,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5642,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6642,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim koncentrat za rastvor za infuziju 400 mg/5 ml+80 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
69657,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1797,004.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
2159,4016.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
37970,005.3.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
47970,0021.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
5797,0012.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim sirup 200 mg/5 ml+40 mg/5ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1982,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
125,7416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2193,0826.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
3193,0830.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA01 eritromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14016,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1369,2516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2177,246.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3147,7030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
41661,6230.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA09 klaritromicin liofilizat za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
115130,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120781,7530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46425,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
189,624.1.2018. UNIFARM D.O.O.
24780,005.3.2018. UNIFARM D.O.O.
3645,3014.3.2018. UNIFARM D.O.O.
4179,2523.4.2018. UNIFARM D.O.O.
5215,1013.7.2018. UNIFARM D.O.O.
6215,1018.7.2018. UNIFARM D.O.O.
71195,0013.9.2018. UNIFARM D.O.O.
81290,6012.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15589,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1636,3020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
2715,8326.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
3383,6812.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin prašak za oralnu suspenziju 200 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10828,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
192,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21150,0014.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3184,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FF01 klindamicin rastvor za injekciju 300 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
131112,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1338,0616.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
228172,004.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
32253,7612.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
428031,1430.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FF02 linkomicin rastvor za injekciju 300 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17138,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11100,0026.4.2018. UNIFARM D.O.O.
22750,0021.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GA01 streptomicin prašak za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
38686,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127,604.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2115,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3460,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4115,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5115,0014.6.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61150,0026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
792,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
8115,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
91150,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB03 gentamicin rastvor za injekciju 40 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
31000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
150,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2750,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
3100,0029.6.2018. UNIFARM D.O.O.
4300,0010.9.2018. UNIFARM D.O.O.
54000,0030.11.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB03 gentamicin rastvor za injekciju 80 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
95842,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12370,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22962,5029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3118,5016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
44740,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5355,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
63555,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73555,006.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8118,5013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
97110,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10237,0019.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB06 amikacin rastvor za injekciju/infuziju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
62550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1161,254.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
296,7530.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
364,5030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
425,8029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB06 amikacin rastvor za injekciju/infuziju 500 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
214150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12500,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2750,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
32000,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
47500,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
57500,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
6125,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
715625,0026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
89000,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
9125,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA02 ciprofloksacin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26626,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1446,2012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2582,006.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31940,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4145,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
529,104.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6291,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73589,0022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA02 ciprofloksacin koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju 100 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
112541,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1678,7516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2905,006.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31244,377.2.2018. INTERPROMET D.O.O.
4135,7520.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
513575,0030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
6203,6228.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
710724,2530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA14 moksifloksacin film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28280,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12673,7230.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
293,586.3.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA14 moksifloksacin rastvor za infuziju 400 mg/250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
226840,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1578,0616.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22408,5816.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3915,2627.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
436128,7014.6.2018. INTERPROMET D.O.O.
51204,297.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
62408,5826.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
118957,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1913,6516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
215532,055.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31096,3830.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4365,4610.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
5913,656.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
615532,0530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
186080,26

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11482,4716.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
220754,6529.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
34447,4226.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
45929,9016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51601,0730.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
65929,909.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
7296,4910.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
81482,476.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA02 teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
37991,97

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1217,094.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
22170,9726.7.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
32170,975.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
42170,975.12.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA02 teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60021,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1292,784.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
22927,8826.7.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
32927,885.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
42927,885.12.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XB01 kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 1e+006 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
210056,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126403,7529.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23520,506.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3117,3516.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
411735,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51760,2516.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6117,3530.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
72347,0029.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
821592,4014.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9586,759.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
103520,5010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
111760,2530.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
124694,006.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XD01 metronidazol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22440,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1880,006.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2184,806.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3220,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
444,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5880,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6440,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7306,2410.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XD01 metronidazol rastvor za infuziju 500 mg/100 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
367134,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11612,504.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
26450,0020.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
329025,004.4.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
416770,0018.5.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
515480,0014.6.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
629025,0020.9.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XX08 linezolid rastvor za infuziju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
136674,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14729,222.2.2018. INTERPROMET D.O.O.
29458,445.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
34729,2229.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AA01 lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
104078,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1166,794.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
21667,9311.6.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AA01 lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
187673,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1291,414.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
21457,0911.6.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AA01 lipozomalni amfotericin B koncentrat za suspenziju za infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
221359,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1403,684.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13521,69

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1444,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
231,1120.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
317,7810.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
43547,1130.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol kapsule 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
24355,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11044,4016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2208,886.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3208,8816.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
42611,0026.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
56,2610.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
620,8810.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
72611,0030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol rastvor za infuziju 2 mg/ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
87656,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1210,3716.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
213148,405.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3350,6230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4438,286.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
570,126.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
613148,4030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AB02 rifampicin kapsule 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7457,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1234,4012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2132,3330.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3351,6130.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC01 izoniazid tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46382,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1350,007.6.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC51 izoniazid sa piridoksinom kapsule (400+50) mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
47360,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1925,007.6.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AK01 pirazinamid tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
82320,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1700,007.6.2018. UNIFARM D.O.O.
22800,0013.9.2018. UNIFARM D.O.O.
31813,0010.12.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AK02 etambutol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11664,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
160,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
248,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J05AB01 aciklovir tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13698,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11800,0017.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2540,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3333,002.2.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
418,0026.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5108,003.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6540,0029.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
71800,005.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J05AB01 aciklovir prašak za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
273769,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12244,0116.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2748,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3448,8023.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4748,0030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51271,6013.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
61496,012.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
7117661,1830.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
8748,0029.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J05AB06 ganciklovir prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
23040,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13600,0017.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06AB14 valganciklovir film tablete 450 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46366,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14923,8429.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 2,5 g/50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
142083,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1762,254.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
216007,2519.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
315245,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 5 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
933024,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17317,8424.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2152455,005.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
338418,666.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
412806,223.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
530491,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
65793,2912.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
72744,195.7.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
84573,6524.7.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
91829,4610.8.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10609,8210.8.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
116098,2027.8.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
129147,303.10.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
13304,919.11.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 10 g/200 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
551268,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17317,7224.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
21829,4326.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
33658,8614.5.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
460981,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
54268,6712.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
61219,625.7.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
72519,2423.10.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
82519,2415.11.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
946955,376.12.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L04AX01 azatioprin film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1739,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1340,0029.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2612,0030.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak rastvor za injekciju 75 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60638,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1202,504.1.2018. UNIFARM D.O.O.
22430,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3708,7514.3.2018. UNIFARM D.O.O.
4759,3729.3.2018. UNIFARM D.O.O.
5729,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
6729,0013.7.2018. UNIFARM D.O.O.
71215,0030.8.2018. UNIFARM D.O.O.
8607,5013.9.2018. UNIFARM D.O.O.
97593,7530.11.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4102,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14,1530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5113,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1111,3612.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2192,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
38,9625.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
483,2013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5192,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
612,8010.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7320,008.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE01 ibuprofen film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5903,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
135,024.1.2018. UNIFARM D.O.O.
256,0416.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3280,2030.1.2018. UNIFARM D.O.O.
4233,5029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
5350,2519.4.2018. UNIFARM D.O.O.
6175,1223.4.2018. UNIFARM D.O.O.
7280,2014.5.2018. UNIFARM D.O.O.
893,4030.5.2018. UNIFARM D.O.O.
970,0521.9.2018. UNIFARM D.O.O.
1028,0210.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE01 ibuprofen oralna suspenzija 100 mg/5 ml,100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5134,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
147,4426.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
226,8816.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3672,0919.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
47,9015.6.2018. INTERPROMET D.O.O.
547,4412.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
66,3210.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
779,076.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE03 ketoprofen rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
245686,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1522,9716.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
26973,006.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31394,6026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4697,3030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
526148,7526.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
62091,9013.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M03AC01 pankuronijum rastvor za injekciju 4 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
271365,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19160,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
227480,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
311450,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
48244,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
53664,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
691,6029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M03AC04 atrkurijum rastvor za injekciju 50 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
238639,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12475,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21237,5016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
324750,005.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
48910,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
59900,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
68910,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
74331,2526.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
81485,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
911880,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1024750,0016.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
111237,5028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
12495,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AB08 sevofluran para za inhalaciju, tečnost 100 % /boca; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
982919,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111999,0116.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2139988,525.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
313398,906.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
410999,1030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
512798,956.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
6139988,5226.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AF03 tiopental prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
299092,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14600,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
24600,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
32760,0012.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
427600,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
516560,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
64600,0026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
727600,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
84600,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
9920,0013.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1016560,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
111564,0011.9.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
1224840,009.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AX03 ketamin rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
61347,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1605,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
21815,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AX10 propofol emulzija za injekciju/infuziju 10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
483375,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12555,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
23832,5016.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
340880,0017.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
47665,0026.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
514308,0026.4.2018. DOO FARMACIJA 2011
640880,0012.6.2018. DOO FARMACIJA 2011
71533,0018.7.2018. DOO FARMACIJA 2011
8511,0028.8.2018. DOO FARMACIJA 2011
916607,5021.9.2018. DOO FARMACIJA 2011
105110,002.10.2018. DOO FARMACIJA 2011
11255,509.11.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB01 bupivakain rastvor za injekciju 5 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
51185,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1870,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
22900,004.4.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
36960,0014.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
41015,0030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
5870,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
6435,0030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
72030,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB02 lidokain rastvor za injekciju 40 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60328,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11723,7512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2992,886.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31654,8029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4137,9016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5551,6030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6827,405.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7827,406.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
85516,0030.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB02 lidokain rastvor za injekciju 20 mg/ml,20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
153995,11

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1549,594.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
213739,7516.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
31099,186.3.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
413739,7519.4.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
5109,9126.6.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
613739,7526.7.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
71099,1813.8.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
81648,7731.8.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
92747,952.10.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
108243,8525.9.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
113022,747.11.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
12109,917.11.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB10 levobupivakain koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
74447,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1362,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2362,506.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
31957,5030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
45437,5030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB52 adrenalin,lidokain rastvor za injekciju (0,025 mg/2 ml+40 mg/2ml)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5054,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1121,9512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
240,6530.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
313,5518.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4677,5016.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5325,2010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
627,1030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin rastvor za injekciju 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
29729,31

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1358,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2179,0016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
32685,0029.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4626,5026.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5118,2124.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6179,0030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
72595,005.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8865,0029.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin oralni rastvor 30 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1611,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
143,6012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
243,6029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
321,8030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin oralne kapi, otopina 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11377,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1493,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2739,5025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB02 petidin rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
70550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1229,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2425,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
31700,0019.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
43187,5026.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
54250,0026.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61700,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil rastvor za injekciju 50 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
294277,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12200,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
26600,007.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
31540,0023.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
41320,0018.7.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
57920,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
61760,0028.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 25 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
23150,38

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114,4416.1.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 50 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28066,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
127,0816.1.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 100 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54229,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1609,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2913,505.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3365,406.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4304,5029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51827,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
61218,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7121,8030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
860,9029.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol rastvor za injekciju 50 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14660,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
153,7016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2805,504.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
342,9616.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
485,9230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51031,0410.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
621,4810.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
764,4419.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol rastvor za injekciju 100 mg/2ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22033,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
160,3216.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2904,875.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
324,1316.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
424,1330.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51158,2410.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
6904,875.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
748,2612.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
8120,6510.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
9120,6519.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1579,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1111,255.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
233,7530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3222,5023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BB02 metamizol-natrijum rastvor za injekciju 2,5 g/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
139144,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12142,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22249,1023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31606,5029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
48568,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
541,8825.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
64284,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
73213,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
82249,1029.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
911566,805.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
108996,406.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
113641,4013.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12364,1430.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13856,8010.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14964,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1328,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2197,2516.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3526,007.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4157,8013.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
51196,6523.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6197,2526.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
749,0224.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8131,5030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9170,9512.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
1026,3019.10.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
111196,659.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol sirup 120 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5040,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1180,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
290,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3198,002.2.2018. UNIFARM D.O.O.
4360,005.3.2018. UNIFARM D.O.O.
554,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
6108,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
721,607.6.2018. UNIFARM D.O.O.
890,0029.6.2018. UNIFARM D.O.O.
93,6010.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AA02 fenobarbiton rastvor za injekciju 220 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
47372,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11054,2016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2140,5630.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
38785,0026.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
414,0517.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
5210,8428.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
6351,4012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
7105,4219.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
88714,7230.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AA02 fenobarbiton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1673,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14,7812.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
211,9530.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
34,7827.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
423,9130.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
519,125.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
62,3910.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AE01 klonazepam tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9325,09

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
151,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2255,0030.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3168,3029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4163,2030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5306,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AF01 karbamazepin tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6013,58

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
151,1016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2613,2029.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
376,6526.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
476,6516.4.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 natrijum valproat,valproinska kiselina film tablete 333 mg+145 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22354,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
124,004.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
27,6820.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
321,6012.9.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 natrijum valproat sirup 57,64 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3343,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
135,2512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 valproinska kiselina prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 400 mg/4ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36381,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1999,504.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
24997,5020.9.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1008,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15,0712.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
263,456.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
340,6129.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
425,3816.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
51,2730.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
663,4510.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
754,565.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4400,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
110,1612.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
243,2029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3228,6925.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
45,0830.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5101,645.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6101,646.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
735,5730.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8213,445.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2616,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
117,2012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
255,0529.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
36,8830.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4103,2310.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
551,6130.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX12 gabapentin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1680,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1210,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
236,4029.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
311,2030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
442,0027.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
530,8030.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA02 biperiden rastvor za injekciju 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4324,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116,604.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
283,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3124,503.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4166,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA02 biperiden tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21586,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1390,6016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2334,805.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3251,1030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04BA02 benzerazid, levodopa tablete 25 mg+100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4464,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
199,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
233,0017.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3110,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4330,0026.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5121,003.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA01 hlorpromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15010,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
112,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
262,5023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
380,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
415,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5500,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
625,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7137,5018.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8650,004.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
950,004.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1065,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
1175,0029.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA01 hlorpromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
24970,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
156,7012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2113,4030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA02 levomepromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36934,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1280,0912.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2378,505.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3189,256.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4938,6822.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36829,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1108,4516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2361,505.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3723,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
428,9230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
5361,5023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
41993,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12360,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2236,0529.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
347,2130.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4236,055.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
5118,0212.9.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB02 flufenazin rastvor za injekciju 25 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
139440,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
147,224.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2236,1020.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol rastvor za injekciju 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11037,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11050,0016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2210,006.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3105,0013.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
470,0030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
5525,0030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
635,006.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
798,0010.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
8367,5023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol rastvor za injekciju 50 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
207329,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1298,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
22118,7530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12700,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
126,0716.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
233,376.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
352,1526.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4651,874.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
531,2930.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
6104,309.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
720,8610.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
8448,4923.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36973,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1333,9016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2278,255.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
366,7826.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4241,5223.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AH02 klozapin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8656,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
144,3016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
262,0230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3553,7526.7.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AH02 klozapin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26547,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1387,9016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2517,2013.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3387,904.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4181,0230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
5258,6023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AL01 sulpirid kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6727,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1110,374.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2220,7516.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3105,9630.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
439,7326.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5441,5024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
670,6430.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7110,3712.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AX08 risperidon film tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9344,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1221,2526.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
214,7530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3221,2523.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam rastvor za injekciju 10 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30408,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11890,0020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
242,0030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
31050,005.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
4105,0019.10.2018. INTERPROMET D.O.O.
54200,0030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9770,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1196,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2147,0016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3588,007.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4245,0026.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5171,5019.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6176,4024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
711,7630.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7252,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,1612.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
260,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
324,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4288,005.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5100,3214.6.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6144,004.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
799,3629.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA06 lorazepam tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2795,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
17,0628.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
235,3030.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 1,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2068,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
162,5016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
275,0016.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3250,0019.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
43,7530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
515,004.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
668,7510.8.2018. INTERPROMET D.O.O.
760,0012.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
8246,2530.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6135,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18,5112.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2100,206.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
320,5430.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4835,1629.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5212,9210.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
610,023.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
710,0229.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 6 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3064,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
155,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
211,106.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
392,5029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
416,2830.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5277,5030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
637,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
766,6010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8276,7620.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
585,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114,704.1.2018. ICM DOO
229,4016.1.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
569,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
114,704.1.2018. ICM DOO
229,4016.1.2018. ICM DOO
349,244.7.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
815,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
119,8012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2118,8010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05CD08 midazolam rastvor za injekciju 15 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
137750,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12500,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
22500,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
318750,005.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
46000,0020.3.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
54000,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
635125,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05CD08 midazolam tablete 15 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12551,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1687,5024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
211,005.2.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3550,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4275,0012.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
527,5010.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA09 amitriptilin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1702,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11,7216.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
251,6020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3129,0014.6.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA21 maprotilin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5142,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
122,504.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2450,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3562,5012.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
490,0030.8.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5562,506.12.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB03 fluoksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3493,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
140,0912.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2104,2516.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3240,5725.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
480,1918.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5256,605.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6160,388.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB05 paroksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8411,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
169,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2345,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3345,007.2.2018. UNIFARM D.O.O.
4690,005.3.2018. UNIFARM D.O.O.
5345,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
6138,0029.6.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB06 sertralin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3610,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1113,4016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
285,8026.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
310,5830.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4283,5030.5.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB06 sertralin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3509,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1494,7016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2164,9013.3.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06BC01 kofein-citrat otopina za infuziju i oralna otopina 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19078,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1517,4112.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21272,0015.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31272,0022.10.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07AA01 neostigmin rastvor za injekciju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DOO FARMACIJA 20114263626870002BihaćBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
212850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
115000,004.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
21500,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
33750,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
44500,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
57500,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
63000,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
71875,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
81500,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
91500,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
10750,0011.1.2018. DOO FARMACIJA 2011
1111250,0014.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
124500,0015.3.2018. DOO FARMACIJA 2011
1315000,0029.5.2018. DOO FARMACIJA 2011

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA01 mebendazol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1148,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
188,324.1.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA01 mebendazol oralna suspenzija 100 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1ICM DOO4400367920001BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
627,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
116,504.1.2018. ICM DOO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03AC02 salbutamol rastvor za raspršivanje 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22201,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1189,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2504,002.2.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3189,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4378,0018.7.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5592,2010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6126,0029.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03BB01 ipratropijum bromid otopina za atomizator 0,25 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
32070,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1511,9016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2204,767.2.2018. INTERPROMET D.O.O.
3921,4220.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
4153,5717.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
5511,9026.9.2018. INTERPROMET D.O.O.
6307,146.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
71919,6230.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03DA05 aminofilin rastvor za injekciju 250 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
144112,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13073,7016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
26586,5020.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3878,2027.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
42415,0530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
54281,2214.6.2018. INTERPROMET D.O.O.
64391,006.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05CB02 bromheksin tablete 8 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30632,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1800,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
2400,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
3480,007.2.2018. UNIFARM D.O.O.
43200,005.3.2018. UNIFARM D.O.O.
5128,0014.3.2018. UNIFARM D.O.O.
6720,0029.3.2018. UNIFARM D.O.O.
7632,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
8720,0030.5.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05DB13 butamirat film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13091,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1377,6229.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2201,4030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3377,6230.5.2018. INTERPROMET D.O.O.
41258,756.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05DB13 butamirat sirup 0,8 mg/ml, 200 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12173,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1722,915.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
22024,1530.4.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AC03 hloropiramin rastvor za injekciju 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
39884,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11003,8016.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
2803,046.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
3267,6816.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
4334,6030.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
51338,406.11.2018. INTERPROMET D.O.O.
62676,8023.10.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AX13 loratadin tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3663,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
147,924.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
226,6216.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3213,005.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4266,2524.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5426,0030.11.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AX13 loratadin sirup 5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2025,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1150,004.1.2018. UNIFARM D.O.O.
215,0016.1.2018. UNIFARM D.O.O.
330,0029.1.2018. UNIFARM D.O.O.
436,0014.3.2018. UNIFARM D.O.O.
518,0023.4.2018. UNIFARM D.O.O.
615,007.6.2018. UNIFARM D.O.O.
742,0029.6.2018. UNIFARM D.O.O.
845,0013.7.2018. UNIFARM D.O.O.
960,0013.9.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R07AA02 prirodni fosfolipidi ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija 120 mg/1,5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
297885,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
154078,4223.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA01 hloramfenikol mast za oči 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13050,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1334,9516.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
283,7426.3.2018. INTERPROMET D.O.O.
389,3230.4.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA11 gentamicin kapi za oči 3 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6776,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1200,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
260,156.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
31203,0025.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
480,2030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5300,7530.11.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA12 tobramicin kapi za oči 3 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16318,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1493,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2986,003.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3986,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
442,5014.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5850,005.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA12 tobramicin mast za oči 3 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20980,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11580,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2790,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3829,503.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
41106,0025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5415,5412.6.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6412,385.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AD03 aciklovir mast za oči 30 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4539,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1774,004.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2193,5016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA01 deksametazon mast za oči 1 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11732,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11665,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2333,0024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA01 deksametazon kapi za oči 1 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6425,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1169,504.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2169,5024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01CA01 deksametazon, neomicin kapi za oči, rastvor 1 mg/ml+3,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11712,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1187,5012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2212,5017.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
375,0029.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4125,0016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5125,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6625,0029.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
745,0010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EB01 pilokarpin kapi za oči 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3696,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,8512.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
283,406.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
341,7030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EC03 dorzolamid kapi za oči 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6455,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
120,4412.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2132,8623.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3102,2030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
430,6630.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01ED01 timolol kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2620,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1300,0012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
260,0023.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
324,0030.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
443,2010.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
57,2030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01ED02 betaksolol kapi za oči, suspenzija 2,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2245,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
170,924.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
259,1024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EE01 latanaprost kapi za oči 50 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1UNIFARM D.O.O.4209481750009LukavacBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2124,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
152,564.1.2018. UNIFARM D.O.O.
28,767.6.2018. UNIFARM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA06 tropikamid kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6599,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1419,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2209,5024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3628,5021.9.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA06 tropikamid kapi za oči10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR4227015090005MostarBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18121,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1475,004.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2237,5024.1.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3237,506.3.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
41187,503.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
53562,5025.4.2018. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01KA02 hipromeloza kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1INTERPROMET D.O.O.4400757980005Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3665,17

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1136,7616.1.2018. INTERPROMET D.O.O.
227,3516.4.2018. INTERPROMET D.O.O.
3136,7626.7.2018. INTERPROMET D.O.O.
4136,7630.11.2018. INTERPROMET D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB14 protamin sulfat rastvor za injekciju 50 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.4201640770007IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25065,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
187,034.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
2435,1716.1.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.
31305,516.3.2018. EVROPA LIJEK PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB15 nalokson rastvor za injekciju 0,4 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5814,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1170,004.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
281,6016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3102,0010.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4255,005.12.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
517,0029.11.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB25 flumazenil rastvor za injekciju 0,5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CO.MEDPROM D.O.O.4400878930005Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25907,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1967,504.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
2516,0016.1.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
3193,5030.5.2018. CO.MEDPROM D.O.O.
4107,5030.8.2018. CO.MEDPROM D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V07AB voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA4403258750006Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
44918,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1387,804.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2775,6016.1.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
32216,007.2.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
42216,0026.3.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5664,8024.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6443,2030.5.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
74432,0012.6.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
81939,0012.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V07AB voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA4403661990009Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
34631,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1179,254.1.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
21356,3213.3.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
33585,0019.4.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
42868,009.11.2018. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2911,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1410,005.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
228,7030.8.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3615,005.9.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za pacijente sa Diabetes Mellitus-om bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1PHOENIX PHARMA D.O.O.4400375940003BijeljinaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3608,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
165,6012.1.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2328,005.3.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
332,8016.4.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4328,0029.5.2018. PHOENIX PHARMA D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: