Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica

Datum objave: 30.01.2019. 09:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-13-9-30/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-13-5-76/18, 617-1-1-13-5-83/18
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Potrošni materijal za rad na aparatu EMNG „Medelec Synergy“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za rad na aparatu EMNG „Medelec Synergy“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDIETIK D.O.O. 4403300460005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
23505,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.5.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23505,00 18.12.2018. MEDIETIK D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata „Atmos S 041 Wound“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata „Atmos S 041 Wound“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-BH DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM 4218528560008 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4100,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4100,00 24.12.2018. "INEL-BH" DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Kese za sukciju, zapremine 1L

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kese za sukciju, zapremine 1L

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-BH DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM 4218528560008 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
721,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 721,50 24.12.2018. "INEL-BH" DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Aspiracioni set, tip Yankauer-kanila 6 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Aspiracioni set, tip Yankauer-kanila 6 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICALLUX 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1071,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.5.2018. - 8.5.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1071,00 8.5.2018. MEDICALLUX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Benzin medicinski

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Benzin medicinski

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO 4200003250001 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1500,00 11.4.2018. SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1173,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 586,50 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, tupo-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, tupo-šiljate, dužine 14-17 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1125,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 562,65 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
222,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 89,12 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 133,68 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Makaze za zavoj po Listeru, od nerđajućeg medicinskog čelika, dužina 18 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze za zavoj po Listeru, od nerđajućeg medicinskog čelika, dužina 18 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 96,00 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Hvtaljka po Kocheru, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Kocheru, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1495,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 747,60 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 747,60 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16-Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
920,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 460,00 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 16 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 16 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1665,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 832,50 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Hvtaljka po Maier-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 260-270 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Maier-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 260-270 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
390,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 156,00 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19-Kliješta po Magill-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, za odrasle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kliješta po Magill-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, za odrasle

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
602,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 241,00 11.4.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21-Kašika oštra-kireta po Volkmann-u

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kašika oštra-kireta po Volkmann-u

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1199,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 479,94 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 719,91 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25-Otoskop sa najmanje tri nastavka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otoskop sa najmanje tri nastavka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-BH DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM 4218528560008 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
280,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 280,00 24.12.2018. "INEL-BH" DRUŠTVO ZA PROMET MEDICINSKOM OPREMOM I POTROŠNIM MATERIJALOM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Inhalator kompresorski

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inhalator kompresorski

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
192,98

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 192,98 14.9.2018. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28-Usnici za spirometar kompatibilni sa spirometrom Cosmed

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usnici za spirometar kompatibilni sa spirometrom Cosmed

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDTOUCH D.O.O. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 775,00 11.4.2018. MEDTOUCH D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Zavoj za fiksiranje, elastični

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj za fiksiranje, elastični

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX D.O.O. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4034,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2017,00 11.4.2018. MIPEX D.O.O.
2 2017,00 23.10.2018. MIPEX D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 30-EKG trake, dimenzija 210x150x200 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, dimenzija 210x150x200 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDTOUCH D.O.O. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
430,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 430,50 11.4.2018. MEDTOUCH D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 32-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
3/0, dužina konca 70-80 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0,
dužina konca 70-80 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMA DOO 4200174650008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
403,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 288,00 6.5.2018. PROMA DOO
2 115,20 14.9.2018. PROMA DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 33-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
2/0, dužina konca 85-95 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0,
dužina konca 85-95 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMA DOO 4200174650008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1920,00 6.5.2018. PROMA DOO
2 960,00 14.9.2018. PROMA DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 34-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
2, dužina konca min. 6x60cm, bez igle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 2,
dužina konca min. 6x60cm, bez igle

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICALLUX 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
138,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.5.2018. - 8.5.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138,60 8.5.2018. MEDICALLUX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 35-Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 2,
dužina konca min. 1x150 cm, bez igle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 2, dužina konca
min. 1x150 cm, bez igle

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
141,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 84,96 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 56,64 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 37-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0, dužina
konca 70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0, dužina konca 70-80
cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
289,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 96,48 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 192,96 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 38-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0, dužina
konca 70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0, dužina konca 70-80
cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
705,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 302,40 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS
2 403,20 17.9.2018. MEDICAL PARTNERS


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 39-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 0, dužina konca
70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 0, dužina konca 70-80 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMA DOO 4200174650008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
522,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 313,20 6.5.2018. PROMA DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 40-Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICALLUX 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
499,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.5.2018. - 8.5.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 166,40 8.5.2018. MEDICALLUX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 41-Koštani vosak

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koštani vosak

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL PARTNERS 4210278470007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
113,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.4.2018. - 11.4.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 56,70 11.4.2018. MEDICAL PARTNERS

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: