Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Liraglutidum, rastvor za injekciju u napunjeno penu 6mg/ml(18mg/3ml), pripadajuće igle za insulin liraglutidum sa ATC kodom A10BDŽ07

Datum objave: 30.01.2019. 21:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2019.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-312-9-49/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-312-5-194/18
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Nataša Perućica Jazić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka insulina i pratećih igala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
Dodatni predmet(i) 33615100-5 Inzulin
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Insulin aspart, rastvor za injekciju 100 i.j/ml, 3ml , pripadajuće igle za insulin aspart sa ATC kodom A10AB05

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1280996,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.4.2018. - 3.8.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 770932,00 18.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Insulin aspart, suspenzija za injekciju 100 i.j/ml, 3ml, pripadajuće igle za insulin aspart sa ATC kodom A10AD05

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2784327,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.4.2018. - 3.8.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1681548,00 18.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Insulin detemir, rastvor za injekciju 100 i.j/3ml, pripadajuće igle za insulin detemir sa ATC kodom A10AE05

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
991026,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.4.2018. - 3.8.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 594624,00 18.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Insulin degludek, rastvor za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 i.j/ml, pripadajuće igle za insulin degludek sa
ATC kodom A10AE06

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
475706,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.4.2018. - 3.8.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 267379,20 18.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.
2 197946,00 24.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Liraglutidum, rastvor za injekciju u napunjeno penu 6mg/ml(18mg/3ml), pripadajuće igle za insulin liraglutidum
sa ATC kodom A10BX07

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1249793,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.4.2018. - 3.8.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 725344,00 18.4.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.
2 504541,72 10.5.2018. ,,MEDICOM,, D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: