Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija

Datum objave: 20.12.2019. 12:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

786-1-1-6-9-41/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 786-1-1-6-5-27/18, 786-1-1-6-5-29/18, 786-1-1-6-5-35/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33661000-1 Lijekovi za živčani sistem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
661461,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 208808,06 3.4.2019. MGM FARM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA METABOLIZAM I DIGESTIVNI TRAKT

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
34 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
122364,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.6.2018. - 31.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.6.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 45560,60 30.5.2019. ZEFARM D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKI INFEKCIJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651100-9 Antibakterijski lijekovi za sistemsku primjenu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
34 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
32224,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.5.2018. - 31.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10380,68 17.5.2019. MGM FARM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANOMIŠIĆNI SISTEM

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33632000-9 Lijekovi za mišićno-koštani sistem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6245,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1977,09 3.4.2019. ZEFARM D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za respiratorni sistem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15996,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4963,12 3.4.2019. ZEFARM D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sistem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
33 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
70047,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.6.2018. - 14.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.6.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22068,33 17.6.2019. MGM FARM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631000-2 Lijekovi za bolesti kože


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
35 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
34115,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2018. - 31.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.5.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10973,86 17.5.2019. MGM FARM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MEDICINSKA SREDSTVA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19894,53

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6478,72 3.4.2019. ZEFARM D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SUPSTANCE,DEZINFEKCIONA SREDSTVA I OSTALO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGM FARM 4218227790008 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20237,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6525,04 3.4.2019. MGM FARM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIJETETSKA HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE NAMJENE I ČAJEVI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692300-0 Enteralna hrana


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZEFARM D.O.O. ZENICA 4218025060008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
35563,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10617,95 3.4.2019. ZEFARM D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SANITETSKI I ZAVOJNI MATERIJAL

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141100-1 Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIA PROM D.O.O. POSUŠJE 4272198020006 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20092,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6681,83 3.4.2019. DIA PROM D.O.O. POSUŠJE


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI MEDICINSKI MATERIJALI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SANAM STYRKA D.O.O. 4200253360007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7137,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.4.2018. - 11.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.4.2018.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2274,87 3.4.2019. SANAM STYRKA D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: