Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Redovno servisiranje i održavanje vozila VOLKSWAGEN

Datum objave: 14.07.2020. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1171-1-2-116-5-44/20


Broj obavještenja o nabavci 1171-1-2-116-3-34/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Danijel Kokošar
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 5, 6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i opravka vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga popravke i održavanja ispravnosti i funkcionalnosti službenih vozila ZP
“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u toku trajanja ugovora sa ugradnjom rezervnih dijelova, a na osnovu potreba ZP
“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Redovno servisiranje i održavanje vozila VOLKSWAGEN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja službenih vozila marke
Volkswagen za potrebe Naručioca usluga.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan okvirni sporazum.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.6.2020. - 18.6.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je servisni prostor Pružaoca usluga.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10986,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17615,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Redovno servisiranje i održavanje vozila ŠKODA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja službenih vozila marke Škoda za
potrebe Naručioca usluga.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan okvirni sporazum.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.6.2020. - 18.6.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je servisni prostor Pružaoca usluga.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5911,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7676,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 - Redovno servisiranje i održavanje vozila traktor IMT

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja službenog vozila Traktor IMT za
potrebe Naručioca usluga

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan okvirni sporazum.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.6.2020. - 18.6.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je servisni prostor Pružaoca usluga.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1930,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1930,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Redovno servisiranje i održavanje vozila kamion MAN

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja službenog vozila kamion Man za
potrebe Naručioca usluga.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan okvirni sporazum.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.6.2020. - 17.6.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je servisni prostor Pružaoca usluga.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KAM I BUS D.O.O. 4218808920000 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5942,02

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5942,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Redovno servisiranje i održavanje dizalica PALFINGER

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja dizalice Palfinger za potrebe
Naručioca usluga

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50531400-0 Usluge popravaka i održavanja dizalica


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Jedan okvrini sporazum.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.6.2020. - 17.6.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je servisni prostor Pružaoca usluga.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PALFINGER BH D.O.O. 4201724440002 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14935,06

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14935,06

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: