Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na izgradnji pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH) - Cesta M5, izgradnji pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać - Cesta M-14, rekonstrukciji raskrsnice u kružni tok - Cesta M5, obilaznici Bihaća i skretanju za poslovnu zonu - Cesta M5

Datum objave: 16.07.2020. 12:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

260-1-3-53-5-208/20


Broj obavještenja o nabavci 260-1-3-53-3-58/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Anis Bašić, dipl.ing.građ Tel: 033 563 490
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Cesta M5, Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH); Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje
Srbljani, grad Bihać; Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok; Cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu
zonu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH);
Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać;
Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok;
Cesta M5 - obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magistralna cesta M5_002: Bihać 4-Ripač, M14_001: Bihać 4-Srbljani i M5_001: Granica BiH/HR (Izačić)-Bihać 4.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina
2 BEHIĆ-SANNY-BOY D.O.O. 4263010170007 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

722210,29

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

722210,29

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

741411,38

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: