Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ugostiteljske usluge

Datum objave: 17.07.2020. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

874-0-2-4-7-5/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "KULTURNI CENTAR" BIHAĆ
IDB/JIB 4263245210006
Kontakt osoba Daniela Omerdić
Adresa 502. Viteške brigade 11
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 226-483
Faks (037) 226-483
Elektronska pošta kc.bihac@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugostitljeske usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugostiteljske usluge za učesnike manifestacija u toku 2020. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4200,00 10.7.2020. UR Restoran Theatre As

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: