Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Voće i povrće

Datum objave: 17.07.2020. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-5-9-12-1061/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1134-1-1-5-5-43/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO
IDB/JIB 4200065790002
Kontakt osoba Almir Fejzić
Adresa Barnilaca Sarajeva 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 442-260
Faks (033) 442-260
Elektronska pošta kpzsa1@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka voća i povrća za potrebe kazneno-popravnih zavoda U FBiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

4

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DZANANOVIĆ TRANSPORT 4218669110006 Zenica Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EURO STIL D.O.O. DOBOJ 4403636700004 Doboj Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OPŠTA POLJOPRIVREDNO 4218401220003 Visoko Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TPDC SARAJEVO DD 4200115050005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
170000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.6.2020. - 17.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70049,00 17.6.2020. OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS P.O.VISOKO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: