Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kompjuterski materijal-toneri

Datum objave: 17.07.2020. 12:37 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPКU JAVNE NABAVКE

Broj postupka 163-8-1-24/20

 

I UGOVORNI ORGAN

Naziv CENTAR ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

IDB/JIB 4402984010007

 

I 2. Zajednička nabavka

Ne

 

 II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, kupovina

 

II 2. Podjela na lotove

Ne

 

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kompjuterski materijal-toneri

 

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 


Glavni rječnik

 

Kod

Opis

 

Glavni predmet

30120000-6

Oprema za fotokopiranje i štapmapnje

 

 

III POSTUPAК

III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

 

IV DODJELA UGOVORA

 IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

D.O.O. GRAFO-KOMERC

4400808480002

Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u КM

3378,50

 

IV 2.b. Datum računa/ugovora

6.7.2020.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: