Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Licenca za program ESET Endpoint Protection Standard Antivirus

Datum objave: 17.07.2020. 14:09 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2020.

Nabavka licence za program „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus“

 

Broj:  02-360-38/20

Datum: 10.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,

d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka licence za program „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus““ za period od 13.07.2020.godine do 12.07.2021.godine, ponudu je dostavio ponuđač:

 

„ITINERIS“ d.o.o. Tuzla,  Pozorišna bb, Tuzla.

 

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za nabavku navedene robe u ukupnom iznosu od 1.731,60 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 3 (tri) dana od obostranog potpisivanja ugovora o direktnom sporazumu, a plaćanje se vrši avansno 100%

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: