Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja i rekonstrukcija ulice kod MUP-a

Datum objave: 21.07.2020. 14:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

430-1-3-75-5-99/20


Broj obavještenja o nabavci 430-1-3-75-3-67/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Sead Đulović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja i rekonstrukcija ulice od dječijeg obdaništa prema skretanju u ulicu Prvog maja“ i“Izgradnja i rekonstrukcija ulice
kod MUP-a"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova po programu/projektu „Izgradnja i rekonstrukcija ulice od dječijeg obdaništa
prema skretanju u ulicu Prvog maja“ i“Izgradnja i rekonstrukcija ulice kod MUP-a”, podijeljen u Lot-ove (2 lot-a), a u skladu
sa specifikacijom radova po predmetnim projektima/programima, koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi
  45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja i rekonstrukcija ulice od dječijeg obdaništa prema skretanju u ulicu Prvog maja - Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Živinice

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 S.E-SARAJKA DOO ŽIVINICE 4209066340008 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42442,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42442,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43310,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja i rekonstrukcija ulice kod MUP-a - Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ove javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Živinice

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HOLEX D.O.O. 4209226560000 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40779,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40779,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40819,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: