Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na modernizaciji i rekonstrukciji prilazne ceste mostu za bazene sa odvodnjom površinskih voda

Datum objave: 21.07.2020. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

761-1-3-27-5-57/20


Broj obavještenja o nabavci 761-1-3-27-3-36/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji ulica u gradu Srebrenik


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na na modernizaciji i rekonstrukciji ulica u gradu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-1 Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji prilazne ceste mostu za bazene sa odvodnjom površinskih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot-1 Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji prilazne ceste mostu za bazene sa odvodnjom površinskih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

70.644,40

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70644,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Srebrenik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JATA GROUP DOO SREBRENIK 4209264220000 Srebrenik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


70260,17

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

70260,17

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70260,17

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70330,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-2 Izvođenje radova na modernizaciji Ulice Ivana Markovića Irca sa odvodnjom oborinskih i fekalnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot-2 Izvođenje radova na modernizaciji Ulice Ivana Markovića Irca sa odvodnjom oborinskih i fekalnih voda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

93.998,88

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93998,88

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Srebrenik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JATA GROUP DOO SREBRENIK 4209264220000 Srebrenik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


93871,64

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

93871,64

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93871,64

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93965,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-3 Izvođenje radova ma asfaltioranju ulice Džemaludina ef. Čauševića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova ma asfaltioranju ulice Džemaludina ef. Čauševića

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

14.918,90

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14918,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Srebrenik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JATA GROUP DOO SREBRENIK 4209264220000 Srebrenik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


14809,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14809,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14809,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14824,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-4 Izvođenje radova ma asfaltioranju ulice Vahida Ibrića u Srebreniku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot-4 Izvođenje radova ma asfaltioranju ulice Vahida Ibrića u Srebreniku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

34.186,50

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34186,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Srebrenik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JATA GROUP DOO SREBRENIK 4209264220000 Srebrenik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


33776,19

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33776,19

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33776,19

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33810,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: