Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge kasko osiguranja službenog automobila VOLKSWAGEN PASSAT B8 2,0 TD

Datum objave: 22.07.2020. 10:04 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

CENTRALNA/SREDIŠNJA HARMONIZACIJSKA JEDINICA

Broj: 04-1-16-10-151-4/20

Sarajevo, 20.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1), (3), i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i člana 7. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centralne harmonizacijske jedinice broj: 04-1-02-2-62-1/15 od 18.02.2015. godine, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi

 

O D L U K U

o izboru ponuđača za pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila VOLICSWAGEN PASSAT B8 2,0 TD

 

Član 1.

 

Odabira se ponudač „Sarajevo-Osiguranje" d.d. Sarajevo za pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila VOLKSWAGEN PASSAT B8 2,0 TD u vlasništvu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva fmansija i trezora BiH, nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 963,40 KM sa PDV -

 

Član 2.

 

Plaćanje nabavke iz člana 1. izvršit će se po prihvaćenoj Ponudi broj: 05-2020/20 dostavljenoj dana 17.07.2020. godineod strane „Sarajevo-Osiguranje" d.d. Sarajevo.

 

Čian 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-1-16-10-151-1/20 od dana 16.07.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke za pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila VOLKSWAGEN PASSAT B8 2,0 TD koje je u vlasništvu Centralne hamionizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je do 1.100,00 KM bez PDV-a.

 

Za pružanje usluga kasko osigurauja službenog automobila VOLKSWAGEN PASSAT B8 2,0 TD, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH je istražila tržište i procijenila vrijednost nabavke neposredno i utvrdivanjem cijena prethodnih nabavki.

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva fmansija i trezora BiH se putem Zahtjeva za dostavu ponude, obratila na adresu jednog ponudača i to Sarajevo-Osiguranje d.d. radi pribavljanja ponude.

 

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljena je ponuda finne Sarajevo-Osiguranje d.d. Podružnica Sarajevo broj: 05-2020/20 od 17.07.2020. godine u iznosu od 963,40 KM sa PDV - om, te je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 6. stav (6) tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma prihvatila prijedlog cijene i odlučila se za ovog dobavljača po ponudenoj cijeni.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: