Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada, prijevoz i montaža kontejnerskog modula u Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić-COVID bolnica

Datum objave: 22.07.2020. 14:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2020.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

387-4-1-151-5-12/20


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
IDB/JIB 4236052950005
Kontakt osoba Andrea Šarac
Adresa Dubrave bb, Nova Bila
Poštanski broj 72276 Nova Bila (hp mo)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 708-571
Faks (030) 707-421
Elektronička pošta uprava@bolnica-novabila.com
Internet adresa www.bolnica-novabila.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada, prijevoz i montaža kontejnerskog modula u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“-COVID bolnica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada, prijevoz i montaža kontejnerskog modula u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“-COVID bolnica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolićaa" Nova Bila

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALFE-MI D.O.O. 4209355700004 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58935,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58935,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58935,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Člankom 21. st. 1. točka d) Zakona propisano je da ugovorni organi mogu ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog
postupka bez objave obavijesti o nabavi kada se iznimno zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima
nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim Zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili
pregovarački postupak s objavom obavještenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju
ne smiju se dovesti u vezu s ugovornim organom.
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Kantonu Središnja Bosna sa pojavom novih osoba zaraženih Covidom-19,
to se sukladno gore navedenim odredbama Zakona moralo pristupiti ovoj vrsti javne nabave.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

"ALFE-MI" D.O.O.

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: