Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine

Datum objave: 23.07.2020. 12:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

570-4-1-91-5-14/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
IDB/JIB 4400732990006
Kontakt osoba Dragica Zorić
Adresa Svetosavska 5
Poštanski broj 79240 Kozarska Dubica (sp bl)
Opština/Grad Kozarska Dubica
Telefon (052) 416-010
Faks (052) 416-026
Elektronska pošta info@kozarskadubica.org
Internet adresa www.kozarskadubica.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kozarska Dubica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatne isporuke materijala za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska dubica u toku
2020.godine

II
4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka robe pod nazivom:„Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska
Dubica u toku 2020.godine“ provedena je putem otvorenog postupka.Nakon provedenog postupka, zaključen je ugovor
sa preduzećem “SARP“ D.O.O Kozarska Dubica broj: 01-404-17/4-20 od 09.03.2020. godine, čija je ukupna vrijednost
105.300,00 KM.
Budući da je predmet ugovora nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska
Dubica u toku 2020.godine, u toku realizacije ugovora, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova i obilnih kišnih
padavina u mjesecu maju i junu koja su premašila naša očekivanja javila se potreba za dodatnim isporukama robe-
materijala za održavanje puteva i ulica, izvan ugovorenog iznosa i količina, kao proširenje postojećih isporuka
u količini od 1.000,00 m3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14212120-7 Šljunak


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Kozarska Dubica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARP DOO 4400738090007 Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 22. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Javna nabavka robe pod nazivom:„Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska
Dubica u toku 2020.godine“ provedena je putem otvorenog postupka.Nakon provedenog postupka, zaključen je ugovor
sa preduzećem “SARP“ D.O.O Kozarska Dubica broj: 01-404-17/4-20 od 09.03.2020. godine, čija je ukupna vrijednost
105.300,00 KM.
Budući da je predmet ugovora nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na području opštine Kozarska
Dubica u toku 2020.godine, u toku realizacije ugovora, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova i obilnih kišnih
padavina u mjesecu maju i junu koja su premašila naša očekivanja javila se potreba za dodatnim isporukama robe-
materijala za održavanje puteva i ulica, izvan ugovorenog iznosa i količina, kao proširenje postojećih isporuka
u količini od 1.000,00 m3
Za izbor najpovoljnijeg ponuđača provodi se pregovarački postupak bez objave obavještenja, u skladu sa članom 22.
tačka b) Zakona o javnim nabavkama, budući da se radi o ukupnoj količini robe koja ne prelazi 10% vrijednosti
osnovnog ugovora.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"SARP" DOO

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: