Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge korištenja generalnog servisa vijesti SRNA za potrebe novinara

Datum objave: 26.07.2020. 19:30 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OКVIRNOG SPORAZUMA (za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Red. br.

Opis i Oznaka po JRJN Vrsta postupka

Vrsta postupka
i
BR0J obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima
(naziv, mjesto, ID broj)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma
(vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora
i
Datum izmjene

Ostatak
vrijednost
i ugovora/
okvirnog
sporazuma
nakon
učinjene
izmjene

 

Datum
zaključenja
ugovora/
okvirnog
sporazuma

Datum
potpune
realizacije
ugovora/
okvirnog
sporazuma
i
ukupna
utrošena
vrijednost

 

Napomen
a
(obrazloženje

 

31.

 

 

 

 

Pretplatničke usluge

(79980000-7)

Direktni sporazum

Novinska agencija Republike Srpske „SRNA" a.d. Bijeljina

JIB: 4400419580000

Nabavka usluge korištenja generalnog servisa vijesti

„SRNA", za potrebe novinara RUGIPP. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci (od 03.06.2020. godine do 02.06.2021. godine).

Vrijednost ugovora: 6.000,00 КM (bez PDV-a). Fakturisanje: na mjesečnom nivou u iznosu od 500,00 КM bez PDV-a. Plaćanje: u roku od 15 dana od dana prijema fakture

-

-

21.01/052- 304/20

28.05.2020. godine

Realizacija ugovora u toku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: